30/03/2021

▷ VIDEO | Sistem skladištenja Carton Flow | Pick to light tehnologija

▷ VIDEO | Sistem polica sa kartonskim protokom | Izaberi svetlosnu tehnologiju

Gravitacioni sistem polica tipa Carton Flow, koji pruža uvek dostupne proizvode ispred prvog nivoa sistema.

Integrisanje Pick to light tehnologije za pikiranje, koja pokazuje broj predmeta i položaj stalka, čime se ubrzava obrada. Svim komponentama upravlja VMS softver za skladištenje i logistiku.