MONTAŽA, DEMONTAŽA I PREMEŠTANJE

Ugradnja svih vrsta polica. Repozicioniranje - premeštanje skladišta sa jednog mesta na drugo.
Do not waste your time, contact us and together we will find the right solution for you and your business. Zatražite ponudu
main image

Za ugradnju regala za palete potreban je iskusan tim sa odgovarajućim alatima i opremom. Instalacija mora biti izvedena pravilno, prema priloženim montažnim crtežima koje su izradili kvalifikovani inženjeri, uzimajući u obzir broj nivoa i opterećenje sistema, građevinske propise i druge važne faktore koji određuju dizajn sistema.

Znamo da ste zauzeti vođenjem svog posla. Shvatamo da možda ne znate kako ili da nemate vremena da instalirate ili demontirate svoje police za palete ili drugu opremu za skladištenje. U STAMH servisu, ljudi u našem timu su stručnjaci za ugradnju i demontažu svih vrsta polica. U STAMH servisu koristimo resurse koji su nam na raspolaganju za bilo koji projekat, veliki ili mali.

Naši instalacijski timovi imaju više od 10 godina iskustva u postavljanju, premještanju i demontaži regala, transportnih sistema, mezanina ili bilo koje druge opreme regala. STAMH servisni timovi putuju širom zemlje i stižu kada i gde smo potrebni našim klijentima.