Opšti uslovi

Do not waste your time, contact us and together we will find the right solution for you and your business. Zatražite ponudu

I. Opšte odredbe

1.1.Zemlje
Korisnik je svaki posetilac ili korisnik sadržaja ove veb stranice.
Veb sajt i sadržaj na njoj su vlasništvo kompanije STAM LTD

1.2.Predmet
Ovi opšti uslovi predstavljaju obavezujući sporazum između predstavnika ove veb stranice i njenih korisnika. Svaki korisnik veb stranice mora se pridržavati trenutnih uslova i bugarskog zakonodavstva. Ako korisnik ne želi da prihvati opšte uslove ili nije bio obavešten o njima, trebalo bi da prestane da posećuje veb lokaciju i koristi njen sadržaj. Korišćenje sajta, kao i radnje koje korisnik preduzima kao rezultat toga, druga oštećenja, plaćanja ili izgubljena dobit su isključiva odgovornost korisnika. Isto se odnosi i na posledice koje proizilaze iz nemogućnosti pristupa sadržaju sajta. U slučaju kršenja prava veb stranice ili važećih zakona, pristup sadržaju veb stranice može se odbiti ili ograničiti bez prethodnog upozorenja.

1.3. Svesnost
Ova veb stranica u skladu sa evropskim i bugarskim zakonodavstvom pruža mogućnost svojim korisnicima da budu informisani o trenutnim opštim uslovima, kao i o uslovima zaštite i upotrebe ličnih podataka putem jasno vidljive poruke sa vezama do ovih poslednjih. Trajanje saglasnosti određuje se prema publici, vrsti i temi sajta. Korisnici uvek imaju priliku da povuku pristanak u kasnijoj fazi.

Korisnik je odgovoran za čitanje i informisanje o trenutnim uslovima, kao i politici privatnosti veb lokacije.

Opšti uslovi, sadržaj, kao i politika ličnih podataka podležu ispravci bez prethodnog obaveštenja, u slučajevima potrebe za ispravljanjem mogućih grešaka ili netačnosti. U slučaju prilagođavanja opštih uslova, od potrošača se može tražiti da ponovo pristane na promene, čak i ako je prethodna saglasnost i dalje zastarela kako bi se osigurala najveća moguća bezbednost i informacije za potrošače.

II. Prava i obaveze

Sadržaj na ovoj veb stranici je predviđen za upotrebu samo u zakonom dozvoljene svrhe i vlasništvo je njegovih predstavnika, trećih strana sa kojima su zaključeni dodatni ugovori ili je zatražena dozvola za rad sa njihovim materijalima. Korišćenje, kopiranje, izmena ili pružanje informacija ili delova ove veb stranice, njenog programskog koda, dizajna i funkcionalnosti trećim licima / sistemima zabranjeno je bez izričite pismene saglasnosti vlasnika sadržaja / veb sajta. Izuzeci su samo zakonski okvir za ličnu upotrebu ili radi informisanja trećih strana o sadržaju koji pruža veb stranica, bez prejudiciranja prava vlasnika sadržaja.
Korisnik se obavezuje da neće koristiti obrasce za kontakt ili povratne informacije i druge funkcionalnosti veb lokacije radi kršenja funkcionalnosti, integriteta, sadržaja i svrhe veb lokacije, niti da će koristiti veb lokaciju za prikupljanje informacija ili slanje lažnih poruka u ime i kontakte ove veb lokacije ili njegovih korisnika.


III. Veze, oglasi i sadržaj trećih strana

Sajt može imati hiperveze / veze ka drugim veb stranicama, grafičke slike oglašivača, kupaca, kao i ugrađene u članak / video zapise / slike trećih strana / drugih veb lokacija. Ovo poslednje nije odgovornost veb lokacije i nije strana u ovim opštim uslovima. Sadržaj je dat samo u korist korisnika i treba da olakšava, a ne da bude u suprotnosti sa trenutnim opštim uslovima i zakonodavstvom. U slučaju da primetite one koji zbog tehnološke greške ili promene trećih strana ne ispunjavaju uslove koje nismo ispravili / uklonili, možete nas kontaktirati koristeći bilo koji od metoda kontaktiranja koji su navedeni na veb stranici.

Veze trećih strana na veb lokaciju su dozvoljene u slučajevima kada ne krše dostojanstvo i interese veb stranice. Ako želite da se oglašavate, dodajte vezu sa svoje stranice / brošure ili na neki drugi način ovoj veb stranici, kontaktirajte nas.


IV. Lični podaci, kontaktirajte nas

Podaci koje korisnik pruži prilikom korištenja ove veb stranice koriste se za odgovaranje na upite koje je postavio, za poboljšanje veb stranice, za komunikaciju s korisnicima, u marketinške i statističke svrhe, za prihvatanje zahtjeva i slanje usluga korisnicima i još mnogo toga.

Slanjem obrasca za kontakt / zahtev, korisnik pristaje da pruži podatke potrebne za povratne informacije. Povratne informacije nemaju tačne rokove za implementaciju, jer zavise od predmeta zahteva / zahteva i drugih faktora, poput vremena podnošenja itd., Ali osim u posebnim slučajevima ili zbog tehničke nemogućnosti, korisnik će ih primiti što pre. Odgovor neće biti dat ako se sadržaj zahteva nalazi na zlonamernom, vulgarnom i sličnom sudu trzanje.

Politika privatnosti je izneta u delu ovih opštih uslova za veb lokaciju kako bi se razlikovalo i jasno naglasilo, u odnosu na pravni okvir, pravo korisnika na lične podatke koje on daje.

V. Zaključne napomene
Ugovori i ugovori između vlasnika veb stranice i korisnika veb stranice su prioritet u slučaju sukoba sa ovim opštim uslovima.

Delovi veb lokacije mogu imati dodatne uslove korišćenja ili ograničenja pristupa.

Za sva pitanja koja nisu rešena ovim Opštim uslovima, primenjivaće se važeće bugarsko zakonodavstvo.

VI. Promene opštih uslova
Vlasnici veb stranice zadržavaju pravo da promene trenutne i srodne uslove korišćenja bez prethodnog obaveštenja.

Ako smatrate da su prekršeni opšti uslovi veb lokacije, kontaktirajte nas koristeći jedan od načina kontakta navedenih na veb lokaciji.