GEODETSKE USLUGE

Različite vrste geodetskih merenja.
Do not waste your time, contact us and together we will find the right solution for you and your business. Zatražite ponudu
main image

Naš tim nudi niz geodetskih usluga vezanih za rad na istraživanju, projektovanju, izgradnji (instalaciji) i puštanju u rad na lokaciji.

Geodetska slika
Geodetska slika određuje tačan položaj karakterističnih tačaka koje se zatim iscrtavaju na planu, digitalnom modelu ili karti. Određivanje položaja tačaka vrši se pomoću radne geodetske osnove, koja predstavlja mrežu trajno stabilizovanih na površini markera sa tačno definisanim koordinatama u horizontalnom i visinskom položaju.

Precrtavanje
Planovi praćenja sadrže podatke potrebne za praćenje karakterističnih tačaka projektovanih objekata, kao što su čvorne tačke konstrukcije, ose konstrukcije itd.

Prilikom izrade planova praćenja primjenjujemo podatke i za ortogonalno praćenje i za praćenje po koordinatama u odgovarajućem koordinatnom sistemu.
Takođe primenjujemo podatke za sve udaljenosti, dimenzije i dužine, projektovane nadmorske visine, referentne tačke nivelmana izlaza i referentne tačke, neophodne za precizno određivanje terena odgovarajućeg objekta.

Do not waste your time, contact us and together we will find the right solution for you and your business. Zatražite ponudu