LOGISTIČKA OPREMA

Mnogi softverski proizvodi (WMS, TMS, MES itd.) Služe za upravljanje logističkim procesima. Ukupni efekat njihove upotrebe manifestuje se samo kada se koriste u kombinaciji sa visoko specijalizovanom opremom.
Rešenja od
Zatražite ponudu

Logistička oprema uključuje: tehnološka rešenja za ubrzanje postavljanja i puštanje u rad (biranje) robe i materijala (pick-by-light, pick-by-voice i pick-by-cart); svi uređaji za prikupljanje, kodiranje, čitanje i prenos podataka koji se odnose na robu / sirovine / materijale, ambalažu, kupce, dobavljače, porudžbine, kao i lokaciju robe i materijala u skladištu ili tokom transporta).

Logistička oprema uključuje:

  • Mobilni terminali (mikroračunari sa ugrađenim skenerima / slikama);
  • Ručni ili stacionarni skeneri (za 1D grafičke kodove - linearni / bar kodovi) ili slike (za 2D grafičke kodove - KR, DataMatrik, DotCode itd.);
  • RFID uređaji za skeniranje i kodiranje;
  • Štampači etiketa;
  • Oprema za izgradnju industrijskih bežičnih mreža za rad sa mobilnim terminalima u realnom vremenu.