➤ STALAŽE ZA LAKE TERETE | REGALI S VALJCIMA CARTON FLOW

Skladišni sistem s valjkastim platformama ,povećavaju brzinu prikupljanja (pikiranja) artikala. Mogućnost ugradnje sistema Pick-to-light (ekran koji operaterima pruža detalje o porudžbini).
Do not waste your time, contact us and together we will find the right solution for you and your business. Zatražite ponudu
main image

PRIMENA STALAŽNOG SISTEMA SA VALJCIMA CARTON FLOW

Sa Carton Flow sistemom roba klizi po valjkastim platformama. Na ovaj način je :

  • Zagarantovan bez zastoja obrt robe
  • Sprečavajući smetnje tokom faze dopune i prikupljanja materijala.
  • Ovaj sistem povećava brzinu u pripremi naloga.

Na ovaj način skladišni sistem optimalno izvršava brz i tačan proces. 

Sistem Carton Flow je dizajniran za područja u skladištu sa velikim obimom pikiranja, jer povećava broj linija pripreme i smanjuje gubitak vremena za nepotrebno premeštanje osoblja tokom ovih operacija.

ZATRAŽITE PONUDU OVDE ili čitajte dalje:

Carton Flov Sistem je savršeno rešenje za jediničnu robu sa ravnim i čvrstim dnom. Sa univerzalnim konektorom, platforme Carton Flow mogu se instalirati na većinu regala, bez obzira na marku.

Mogu da budu od različitih varijanata i uglova s metodom istovara - uobičajnih, 5 °, 10 ° i 15 °

 

ZATRAŽITE PONUDU OVDE ili čitajte dalje:

 

PREDNOSTI STALAŽNOG SISTEMA SA VALJCIMA CARTON FLOW

  • Stalažni sistem Carton flow je najbolji način da povećate brzinu pikiranja do 150 piking operacija na sat.
  • Izuzetno bezopasan.
  • Kadas se sistem Carton flow kombinuje sa sistemom Pick to light ,brzina se može povećati do 800 piking operacija sat. 
  • Ovaj stalažni sistem omogućava savršen obrt robe;
  • Veći broj robe na prednjoj strani sistema;
  • Povećan kapacitet skladištenja;



Da biste još više povećali brzinu pikiranja i da bi ste optimizirali skladišni prostor, možete se odlučiti za Automatizovane sisteme za skladištenje i preuzimanje:

>> AUTOMATIZOVANE VERTIKALNE LIFT MAŠINE

>> KOMPAKTNE AUTOMATIZOVANE VERTIKALNE LIFT MAŠINE

>> AUTOMATIZOVANI HORIZONTALNI KARUSELI

 

ZATRAŽITE PONUDU OVDE ili čitajte dalje:

Bez sumnje, sistem Carton flow postaće uspešan sistem za skladištenje vašeg skladišta. Odaberite carton flow sistem iz kompanije STAMH.

ZATRAŽITE PONUDU OVDE ili pročitajte više gledajući fotografije, video zapise ili realizovane projekte sa sistemom Carton flow

STAMH - Rešenje za svako skladište.

 

Do not waste your time, contact us and together we will find the right solution for you and your business. Zatražite ponudu