04/02/2021

▷ Mašine za vertikalno podizanje | VIZUELNA POMOĆ PRI SELEKCIJI | LED traka

▷ Mašine za vertikalno podizanje | Vizuelna pomoć pri selekciji | LED traka
LED traka je postavljena na ergonomskoj visini, iznad rupe za pikiranje. On tačno pokazuje u kom delu tacne treba selektovati, ubrzavajući svaku pojedinačnu operaciju selekcije i time - čitav proces pikiranja.