04/02/2021

▷ Mašine za vertikalno podizanje | VIZUALNA POMOĆ PRI SELEKCIJI | Alfanumerička LED traka

▷ Mašine za vertikalno podizanje Vizuelna pomoć pri selekciji Alfanumerička LED traka
Uređaj instaliran na ergonomskoj visini iznad rupe za pikiranje na vertikalnoj mašini za podizanje, pruža više informacija o pikiranju i operacijama pretovara, kao i lokaciju predmeta na platformi za pikiranje, opis, kod, preostalu količinu itd.