09/12/2021

▷ VIDEO | Konvejeri i konvejer sistemi | Orbico Bugarska Distributivni centar

STAMH projektuje, isporučuje, gradi i pušta u rad opremu za novu logističku bazu vodeće međunarodne logističke kompanije Orbico

PREDNOSTI SISTEMA U DISTRIBUTIVNOM CENTRU

  • Uvođenje novih mašina za vertikalno podizanje i preko 1/2 km motorizovanih i nemotorizovanih transportnih sistema;
  • Bolja organizacija i zoniranje u magacinu;
  • Brze i automatizovane operacije preuzimanja proizvoda i obrade porudžbine;
  • Kraće udaljenosti koje prevoze operateri i specifično radno područje;
  • Kombinacija različitih sistema regala za paletizovanu i nepaletizovanu robu kao što su Conventional, Carton Flow i Live Storage.