07/07/2022

▷ VIDEO | Skladišni sistemi za palete | Mobilni staležni sistemi

▷ VIDEO | Skladišni sistemi za palete | Mobilni staležni sistemi

Implementacija novog skladišnog sistema za optimizaciju prostora, za vodeću međunarodnu kompaniju za proizvodnju hrane i pića - FICOSOTA

  • Jedan radni koridor otvara se samo tamo gde i kada je to neophodno;
  • Do 100% optimizacije prostora u poređenju sa konvencionalnim skladišnim sistemima;
  • Savršeno u slučaju potrebe za ❄️hladnim skladištem i posebnim uslovima skladištenja;