31/08/2021

Izgradnja seizmički obezbeđenog Mobile Racking Systema za BHTC BULGARIA LTD

  • Klijent: BHTC BULGARIA LTD

  • Industrija: Proizvodnja, vodeća kompanija u oblasti kontrole klime i termičke kontrole za automobilsku industriju.

  • Lokacija: Božurište, Bugarska

  • Period implementacije projekta: 2 meseca, od čega 1 mesec montažni radovi

  • Izazov: Proširenje skladišnog kapaciteta kompanije sa vrlo strogim zahtevima za seizmički osiguranu policu i integrisani sistem za gašenje požara. Maksimalno sabijanje skladišnog prostora.

  • Implementirano rešenje: Izgradnja seizmički zaštićenog mobilnog regala koji se sastoji od 2 regala sa 5 mobilnih baza za ukupno 2345 standardnih paleta.

Zbog specifičnih zahteva kupaca za seizmički obezbeđen mobilni sistem skladištenja, inženjeri STAM LTD-a su dizajnirali posebne dodatne šine i delove za zaključavanje kako bi sistemu obezbedili zaštitu od prevrtanja u slučaju zemljotresa.

Drugi izazov za STAM LTD bio je zahtev kupaca za ugradnju prskalnog sistema za gašenje požara u mobilne police. Zahvaljujući zajedničkoj saradnji STAM LTD -a sa izvođačem ovog sistema, nakon niza sastanaka i preciziranja detalja, po prvi put je izgrađena prskalna instalacija koja se "kreće" zajedno sa pokretnim stalcima.

Mobilni regali napravljeni su sa dvosmernim pristupom - napred i pozadi.

Ceo projekat je završen u roku od dva meseca

  • Dostignuće: Prednosti mobilnih regala se sastoje u optimalnoj upotrebi raspoloživog prostora. Sistem je seizmički zaštićen i vatrootporan, što zadovoljava visoke zahteve i standarde jedne od vodećih međunarodnih kompanija za proizvodnju komponenti za automobilsku industriju.