Transcapital

Transcapital

Osnovna delatnost: TRANSCAPITAL EOOD je jedan od najvećih logističkih centara u Bugarskoj i deo evropske holding kompanije;

Sektor: transport i logistika;

Rešenje koje nudi STAMH: STAMH LTD ima odlično partnerstvo sa kompanijom, zbog čega mnogi konvencionalni sistemi skladištenja za palete već funkcionišu u svojim logističkim centrima.