Star Nails

Kompanija: Star Nails je proizvođač i distributer kozmetičkih proizvoda, lakova za nokte, različitih kozmetičkih krema i opreme za kozmetičke salone;

Industrija: Kozmetika;

Obezbeđeno rešenje: STAMH je projektovao, isporučio i instalirao kombinaciju konvencionalnih sistema regala za palete, sistema kartonskih regala za kutije i sistema za skladištenje Light BI block u zoni pakovanja distributivnog centra kompanije STAR NAILS.