P.I. Vitaminka A.D

Osnovna delatnost: P.I. Vitaminka A.D je jedna od najvećih kompanija u Makedoniji za začine, dodatke ishrani i drugu svakodnevnu hranu. Počela je sa radom u Prilepu 1956. godine kao kompanija za crvenu papriku.

Kompanija P.I. Vitaminka A.D trenutno proširuje asortiman svojih proizvoda. Etablirala se kao lider na lokalnom tržištu. Skoro polovina njihove godišnje proizvodnje izvozi se u preko 30 zemalja na međunarodnom tržištu;

Sektor: Prehrambena industrija;

Rešenje koje nudi STAMH: STAMH LTD je projektovao, izgradio i instalirao gravitacioni sistem regala - kartonski protok sa posebnim tunelom za prikupljanje.