Metrica

Osnovna delatnost: "Metrica" doo je kompanija specijalizovana za 3PL logističke usluge, fokusirana na skladištenje, obradu narudžbina i ispunjavanje e -trgovine;
Sektor: 3PL logistika i distribucija;
Rešenje koje pruža STAMH: Konvencionalni sistem skladištenja za palete