14/07/2016

Samonosivi i automatizovani sistem za skladištenje za E.Miroglio EAD

  • Klijent: E. Miroglio EAD

  • Industrija: proizvodnja tkanina, prediva, pletiva i odeće.

  • Lokacija: Sliven (Bugarska)

  • Kompletan period implementacije projekta:

  • Izazovi i implementirano rešenje:

STAMH Group pruža kvalifikovane usluge za montažu, demontažu, pregled i ponovnu montažu bilo koje vrste skladišta i skladišnih objekata. Od nas je E.MIROGLIO EAD, jedna od vodećih međunarodnih grupa za visokokvalitetni tekstil i predivo, tražila da obezbedimo premeštanje automatizovanog skladišta sa imanja Alba (Pijemont, Italija) u sedište u Slivenu (Bugarska).
To je bila samonosna građevina dimenzija 110k55m, 26m. visoka, opremljen sa 2 dizalice za slaganje sa automatizovanim prebacivanjem sa jednog prolaza na drugi. Regali su napravljeni za skladištenje paleta i tekstilnih rolni, ukupno više od 39.000 pozicija.

STAMH LTD je realizovao kompletno demontažu u Italiji, kontrolu elemenata i pripremu za utovar i transport do novog odredišta. Nakon pregleda i renoviranja konstrukcija, u Slivenu je izvršena ponovna montaža novog skladišta, kao i puštanje u rad svih automatizacionih i elektronskih sistema. Nakon nekoliko meseci skladište sada radi sa punim zadovoljstvom kupaca.
Konačno, rad je uključivao robu koja se prevozila u 127 kamiona i različitim timovima za ukupno skoro 50 ljudi, uključujući inženjere, operatere za dizanje, kvalifikovane tehničare.