12/05/2016

Radio Shuttle sistem polica za COCA COLA

  • Klijent: Coca Cola
     
  • Industrija: Bezalkoholna pića
     
  • Lokacija: Bugarska
     
  • STAMH izazov i rešenje: COCA COLA je proširila kapacitet svog sistema Radio Shuttle regala sa dodatnih 392 palete.

RADIO SHUTTLE regali sistem ima veliku gustinu skladištenja paleta. Uz pomoć robotskih platformi olakšava utovar i istovar paletnih tereta uskladištenih u sistemu regala. Automatizovane platforme se kreću samostalno, po šinskom koloseku, ugrađenom u konstrukciju regala. Operater obavlja sve postupke skladištenja i uklanjanja paleta pomoću daljinskog upravljača, koji daje uputstva robotskoj platformi.

Prednosti sistema regala Radio Shuttle

omogućava skladištenje različitih stavki u datom redosledu od strane modula;

efikasan utovar i istovar i sistem koji garantuje tačnost i preciznost;

vreme istovara sistema je kraće, zahvaljujući opciji koja omogućava automatski režim uklanjanja paleta koje čekaju da budu izvađene iz električnog kamiona na početku svakog radnog modula;

manje štete na regalnim jedinicama, jer kamion ne ulazi duboko u sistem regala; Nedostatak hodnika omogućava optimizaciju skladišnog prostora;

veća produktivnost toka ulaznih i odlaznih artikala;

kompatibilan sa različitim veličinama paleta;

Radio Shuttle je idealan za skladištenje robe u temperaturnim uslovima.

Želite da pročitate više o rešenju - Radio Shuttle sistemu polica?

SAZNAJTE VIŠE OVDE