TYRAS S.A. (Olympus)

Osnovna delatnost: TYRAS je grčka kompanija, osnovana 1986. Radi uglavnom u industriji mleka i sira. Zaštitni znak Olympus deo je porodice proizvoda TYRAS;

Sektor: Prerada mleka, prehrambena industrija;

Rešenje koje nudi STAMH: STAMH LTD je projektovao, isporučio i instalirao rešenje za automatizovano skladište za paletizovan teret. Radi sa dizalicom za slaganje i platformama za šatlove. Skladište ima kapacitet od 23 000 paleta i ima visinu od 20 metara.