21/06/2022

▷ Vertikalne lift mašine | POVEĆANA PRODUKTIVNOST | Dvostruko izbacivanje tacni

▷ Vertikalne lift mašine | POVEĆANA PRODUKTIVNOST | Dvostruko izbacivanje tacni

Među glavnim prednostima vertikalnih mašina za podizanje koje STAMH Group primenjuje je mogućnost istovremenog pikiranja sa dva poslužavnika. Stoga, dok operater magacina pikira proizvode iz jednog ležišta, drugi se već približava željenim artiklima u ergonomsku rupu za izdvajanje, postižući kontinuitet procesa i optimizaciju vremena obrade svakog pojedinačnog zahteva magacinu ili distributivnom centru.