13/08/2020

Savremeni centri za sortiranje moraju pripremiti sve više naloga odjednom

STAMH S NOVIM PROJEKTOM PHOENIX PHARMA - KOMBINACIJA SISTEMA ZA SKLADIŠTENJE I BRZIH I ŠTEDLJIVO VISOKOTEHNIČKIH TRANSPORTNIH LINIJA NOVE GENERACIJE

PHOENIX PHARMA je kompanija sa preko 23 godine iskustva na farmaceutskom tržištu u Bugarskoj. Deo je grupe PHOENIX Pharmahandel Aktiengesellschaft & Co KG sa sedištem u Majnhamu, u Nemačkoj. To je najveća veleprodaja farmaceutskih proizvoda u Nemačkoj i drugi najveći distributer farmaceutskih proizvoda u Evropi.

Za svoj najnoviji projekat u Bugarskoj, kompanija se obratila STAMH-u - lideru u sistemima skladištenja i automatizovanim rešenjima za skladišta u istočnoj i centralnoj Evropi.

PHOENIX PHARMA ima preko 153 distributivna centra u Nemačkoj i mnogo sortirnih centara u istočnoj Evropi. Samo u Nemačkoj PHOENIX PHARMA centri za sortiranje i distribuciju moraju isporučiti robu u više od 12.000 apoteka, što zahteva izuzetno brze i efikasne intralogističke strategije za sortiranje i pikiranje proizvoda.

Jedan od glavnih izazova za STAMH tim u ovom projektu bila je optimizacija skladišnog prostora. Ubrzanje pripreme aplikacija, uvođenje veće organizacije i bolje zoniranje operatera takođe su bili među prioritetima.

Među ciljevima su bili smanjenje ručnih aktivnosti, smanjenje udaljenosti koje operateri prelaze u skladištu i uklanjanje potrebe za traženjem određenih artikala u pripremi naloga po apotekama.

Osim toga, PHOENIX PHARMA je od STAMH-a zahtijevala provođenje preliminarnih mjernih aktivnosti, kao i instalaciju sistema kako ne bi prekinula trenutni rad PHOENIX PHARMA sortirnog centra - morao je nastaviti s radom tokom instalacijskih radova.

Inženjerski tim STAMH-a takođe se fokusirao na gušće skladištenje, u kombinaciji sa pikiranjem velikom brzinom, sortiranjem i pripremom narudžbina. Ovo je zahtevalo automatizaciju većeg dela transportnog procesa tako da se sve veći broj zahteva distributivnom centru PHOENIX PHARMA (ponekad i preko 10 u minuti) mogao brzo, efikasno i bez grešaka pripremiti za isporuku.

Što se tiče optimizacije skladišnog prostora - STAMH projektuje i gradi potpuno novi sistem za skladištenje, kombinaciju tri različita rešenja: gravitacioni regali Carton Flow - koji olakšavaju pikiranje, sistem Mito regala - pogodni za lakše farmaceutske proizvode i konvencionalni regali - pogodni za teža pakovanja .

Svi novi sistemi u skladištu PHOENIX PHARMA su organizovani tako da svaki operater ima precizno definisane funkcije i područje rada. Na ovaj način, svaki zahtev za niz farmaceutskih proizvoda sada se priprema mnogo brže i efikasnije, sa mnogo manje sredstava, tako da distributivni centar sada može na vreme da ispuni zahteve tržišta.

Da bi optimizovali intralogističku strategiju za pripremu brojnih zahteva prema PHOENIX-u, inženjerski tim STAMH-a je takođe implementirao sistem motorizovanih i nemotorizovanih sistema modularnih transportnih traka.
 

VIŠE O SISTEMU TRANSPORTERA

Transportni sistem je bio kombinacija motorizovanih i nemotorizovanih transportnih linija.

Obe vrste transportera ugrađene su u podnožje gravitacionog sistema polica - Carton Flow. Ovo je znatno olakšalo pikiranje i rad rukovaocima i skratilo put kojim moraju krenuti prilikom pripreme naloga.

S druge strane, gravitacioni regali omogućavaju jednokratno punjenje velikih jedinica pakovanja i stalno pikiranje manjih jedinica pakovanja. Skladištena roba, koja se nalazi ispred police, uvek je dostupna za pikiranje, a utovar odgovarajuće skladišne jedinice vrši se sa druge strane.

Paketi proizvoda sami se spuštaju u prostor za pikiranje dok se ne iscrpe, a rukovaoci mogu slobodno napuniti tacne bez potrebe za daljim kretanjem. Valjkasti ležajevi sistema gravitacionih polica dizajnirani su tako da po njima mogu kliziti kutije različitih veličina.

Motorizovane transportne linije značajno su skratile vreme kretanja robe u skladišnom prostoru, kao i potrebu za njihovim ručnim transportom.

Inženjerski tim STAMH-a preporučuje modularna transportna rešenja kako bi kupac mogao da izvrši izmene i prilagodi se promenljivim tržišnim uslovima i zahtevima. Osim toga, neki moduli transportnog sistema mogu se podići kako bi se osiguralo nesmetano kretanje opreme za podizanje i operatera u skladištu. Podizanje određenog transportnog modula ni na koji način ne zaustavlja rad ostatka sistema. Proces skladištenja i pikiranja može se izvoditi istovremeno, a rukovaoci i mašine rade sinhronizovano.


VISOKOTEHNIČKI MREŽNI SISTEMI

U transportnim sistemima nove generaci
je svaki elektromotor pokreće jednan valjak, koji je trakama povezan sa ostalim valjcima transportera.
Pojedini transportni moduli povezani su digitalnom mrežom i imaju ugrađene senzore. Na ovaj način, ceo sistem može raditi neprekidno, a pojedinačni moduli se mogu zaustaviti ili pokrenuti u fazama. Ovo štedi energiju, pruža izuzetnu fleksibilnost, smanjuje habanje valjaka i povećava radni vek svakog pojedinačnog transportnog modula.

Naravno, pojedinačne module u sistemu kontrolišu mikroračunari. U srodstvu su sa Profinetom. Pojedinačni kontroleri međusobno komuniciraju putem industrijske internet mreže - iOT tehnologije, koja omogućava automatizovan rad čitavog sistema.

Kao što je Rumen Hristov iz tima STAMH rekao - „transportni sistem povezuje različite skladišne prostore, ubrzava pikiranje, vozi ili zaustavlja automatski i intuitivno kanališe i organizuje proces pripreme narudžbine.

Operateri više ne moraju da nose tacne. Organizovani su u različitim oblastima, a ručni rad koji moraju da obavljaju je mnogo manji. Sada su narudžbine za PHOENIX PHARMA spremne za isporuku s mnogo manje grešaka i mnogo brže.

Zahvaljujući STAMH timu, distributivni centar sada može zadovoljiti povećane zahtjeve današnjeg tržišta u izuzetno kratkom roku. "