28/01/2022

Kupovina namirnica na mreži i mašine za vertikalno podizanje

KAKO AUTOMATIZIRATI LOGISTIČKI PROCES KOJI SE ODNOSI NA POVEĆANU ONLINE KUPOVINU HRANE?

PROMENE U LOGISTIČKOM LANCU, PONAŠANJE POTROŠAČA, MODEL DISTRIBUCIJE I UPRAVLJANJE ZALIHAMA

Nedavno je došlo do značajnog porasta kupovine na mreži, posebno hrane. Intralogističko rešenje koje zadovoljava ovu povećanu potražnju su sistemi za skladištenje i puštanje u rad sa vertikalnim liftom. 

Takođe postoji stalni porast kućnih zaliha, posebno u Americi i Evropi. U Bugarskoj se, svakim danom, kompanije prilagođavaju takozvanoj „kontinuiranoj kupovini” potrošača.

Uporedo sa povećanjem ove potražnje, vidi se da tradicionalne metode ručne obrade porudžbina u magacinu ne mogu dovoljno dobro da ispune nove uslove – posebno u pogledu brzine. Potrebne su nam nove tehnologije koje zadovoljavaju novi logistički lanac, koji se kreće od linearnog modela SUPERMARKET >> KORISNIK, ka kompleksnijem, višeslojnom modelu,SUPERMARKET >> E-PRODAVNICA (onlajn supermarket) >> KORISNIK.

Ovi novi izazovi jasno pokazuju da stari način prikupljanja i obrade porudžbina povećava troškove poslovanja i negativno utiče na nivo zadovoljstva kupaca, koji nakon podnošenja zahteva čekaju da iz korpe dobiju željenu robu.


REŠENJE JE AUTOMATIZACIJA

Automatizacija logističkih procesa u trgovini hranom i automatizovano pikiranje je ključ uspeha u povećanoj potražnji na mreži.

Razvijaju se logistička rešenja zasnovana na automatizovanim sistemima skladištenja, kao i rešenja za automatizovanu pripremu narudžbina. Da bi se to postiglo, prilagođavaju se najbolje prakse i tehnologije koje su poznate u većim distributivnim i logističkim centrima.


STRATEGIJE MASOVNOG TRŽIŠTA I NJIHOVA ADAPTACIJA U PREHRAMBENOM SEKTORU

Danas su bakalari prisutni i van mreže i nužno na mreži. Kupci posećuju i fizičke lokacije i onlineprodavnice.

Promene u ponašanju potrošača prilikom kupovine namirnica

IDE U SUPERMARKET >> PROVERAVA ONLINE I IDE U PRODAVNICU >> NARUČUJE ONLINE I IDE DA GA UZIME >> MOLIM VAS DOSTAVITE MI KUĆI >> ISPORUČITE DANAS, ODMAH!

Fokusiranje na omnikanalni sistem omogućava prodavcima da kreiraju međusobno povezani zajednički sistem između fizičkih prodavnica i online kanala. Na ovaj način kupci imaju priliku da uživaju u stalnoj ili istovremenoj kupovini - bilo gde.

Postoji velika verovatnoća neslaganja između dva kanala. Ovo je nesklad informacija između prodavca i kupca, tačnije između stvarnosti i očekivanja. Ovo bi moglo ograničiti kupovinu na mreži.

Višekanalni sistem je neophodan za smanjenje nedoslednosti. A ovo je važno i za trgovca i za kupca.


ŠTA UKLJUČUJE OMNIKANALNA LOGISTIKA?
 

 • Omnikanalni inventar

Omnikanalni inventar je kreiranje sistema zaliha koji kontroliše tok zaliha između prodavnica, distributivnih centara i kućnih isporuka. Sve ovo se dešava u realnom vremenu. Ovo omogućava prodavcima da imaju pravovremene informacije i informišu kupce o stvarnoj dostupnosti svakog proizvoda, online i offline, istovremeno.

 • Kombinovani offline i online proizvodi

Neki kupci i dalje preferiraju kupovinu u prodavnici. Oni više vole da vide proizvod unapred. Omnikanalni pristup omogućava kupcima da biraju – mogu biti fleksibilni u kupovini proizvoda. Oni mogu da vrše kombinovane kupovine radi najveće pogodnosti i zadovoljstva.

KLIKNI I PREUZMI >> VOZI I PREUZMI >> DOSTAVA NA KUĆU >> BESKONTAKTNA DOSTAVA

 • Inteligentni lanac snabdevanja

Višekanalni sistem omogućava trgovcima da izgrade mrežu koja je sinhronizovana i kao rezultat toga, kupci mogu koristiti sve kanale sa istim nivoom zadovoljstva. S druge strane, trgovci imaju stalnu kontrolu nad svojim proizvodima i pristup više informacija o preferencijama kupaca.

Modularna priroda mašina za vertikalno podizanje i iznenađujuće pristupačna cena omogućavaju fleksibilna rešenja i broj modula, u skladu sa specifičnim potrebama i veličinama poslovanja.


PREDNOSTI AUTOMATIZACIJE U PREHRAMBENOM SEKTORU
MENI / UPRAVLJANJE PROIZVODOM / EASI SOFTVARE / BRZA ISPORUKA

Značaj prostora u sistemima skladištenja

Vertikalni sistemi podizanja su veoma efikasna rešenja jer optimizuju vertikalni skladišni prostor i ubrzavaju procese sakupljanja. Ovo smanjuje troškove povezane sa glavnim održavanjem zaliha, transportom i operativnim troškovima.

4 prednosti VLM mašina sa aplikacijama za e-namirnice

 • Modularnost

  Ovo je idealno rešenje za svaki logistički centar. Velika gustina i mala površina omogućavaju vertikalnu optimizaciju prostora.
   
 • Lako se instalira i lako se integriše sa bilo kojim ERP-om

  VMS softver je lak i intuitivan.
   
 • Lako se kombinuju sa automatizovanim sistemima za pikiranje

  Oni garantuju brze i efikasne operacije pikiranja, čak i u najintenzivnijim radnim periodima.
   
 • Savršeno za upravljanje svežom i suvom hranom

  Vertikalni moduli za podizanje takođe imaju posebne verzije sa tehnologijom kontrole klime, održavajući temperaturu od ± 1°C sa maksimalnom vlažnošću od 50%;