STRAUS COMPANY DOOEL

Djelatnost: STRAUS COMPANI DOOEL je kompanija koja se bavi međunarodnim transportom i isporukom. Sedište kompanije je u Skoplju, Makedonija

Industrija: Usluge prevoza

Rešenje: STAMH doo gradi police za palete u cilju optimizacije aktivnosti kompanije