09.12.2021

▷ ВИДЕО | Конвейери и конвейерни системи | Дистрибуционен център на Orbico Bulgaria

STAMH проектира, достави, изгради и въведе в експлоатация оборудването за новата логистична база на водещата международна логистична компания Orbico

ПРЕДИМСТВА НА СИСТЕМИТЕ В ДИСТРИБУЦИОННИЯ ЦЕНТЪР

  • Въвеждане на нови вертикални лифт машини и над 1/2 километър моторизирани и немоторизирани системи от конвейери;
  • По-добра организация и зониране в склада;
  • По бързи и автоматизирани операции по пикиране на продукти и обработка на поръчките;
  • По-къси дистанции изминати от операторите и точно определна зона за работа;
  • Комбинация от различни системи от стелажи за палетизирани и непалетизирани стоки тип Conventional, Carton Flow и Live Storage