РЕШЕНИЯ ЗА ИНДУСТРИАЛНА АВТОМАТИЗАЦИЯ И РОБОТИКА

Решения от
Поискайте оферта

СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ РЕШЕНИЯ ЗА АВТОМАТИЗИРАНИ СКЛАДОВИ СИСТЕМИ

Мениджмънта и управлението на процесите в автоматизираните складови и конвейерни системи се организира на няколко нива. По този начин се осигурява изпълнение на оптимални интралогистични стратегии по съхранение, транспорт и извличане на палетизирани стоки, кути, кашони, тави и др.
 

Правилното програмиране и внедряване на софтуер и хардуер за автоматизация на мадерни и високотехнологични складови системи от STAMH Solutions позволява:

 

  • Интелигентното управление на процесите в склада;

  • Много по-добра оперативна ефективност;

  • Оптимизация и ускоряване на складирането и извличането на стоки;

  • По-бързо и точно изпълнение на поръчките;

  • Значително намаляване на грешките, породени от човешкия фактор;

  • Помагат на операторите и мениджмънта на компанията, да взимат информирани решения, базирани на реални данни, като по този начин оптимизират процесите.

 

 
НИВА, НА КОИТО ФУНКЦИОНИРАТ СОФТУЕРНИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА АВТОМАТИЗИРАНИ СКЛАДОВИ СИСТЕМИ

  • НИВО 1 – Хардуер за автоматизирани складови системи, който включва различни устройства, като конвейери и конвейерни системи, роботи, ротационни маси, сензори, сензорни станции, превключватели и др.;

  • НИВО 2PLC’s  - Програмируеми логистични контролери, които управляват различни устройства в автоматизираните системи. Позволяват пренос на информация до следващите нива на управление.

  • НИВО 3 – Конфигуриране и внедряване на SCADA софтуер, за супервизиране и анализ на всички процеси в складовото пространства;

  • НИВО 4WMS – Warehouse Management Software, по-известен като софтуер за склад и логистика. Представлява комплексна интегрирана система, която управлява процесите, персонала и машините в склада или автоматизираните складови системи.