Политика за бисквитките

Политика за използване на „бисквитките“ (cookies policy)
Не губете времето си, свържете се с нас и заедно ще намерим правилното решение за Вас и Вашия бизнес Поискайте оферта

От тази Политиката за използване на „бисквитките“ на уебсайта https://stamh.com („Уебсайтът“) ще разберете какво са „бисквитките“, какви видове „бисквитки“ са налични на Уебсайта, как функционират, съответно как можете да ги деактивирате. 

Глобалният Уебсайт на международната корпоративна група „Стам“ се оперира от българското търговско дружество „СТАМ ЛТД“ ООД, вписано в българския Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 130322346, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1404, р-н Триадица, ж.к. Манастирски ливади, ул. „Димитър Сагаев“ № 19 („Стам Лтд“, „ние“, „нас“, „наш“).  

Администратор на личните данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. („ОРЗД“), които се обработват чрез „бисквитки“ на Уебсайта, е Стам Лтд. 

Тази политика е неразделна част от Декларацията-уведомление за поверителност на личните данни на физически лица – посетители на уебсайта, клиенти, контрагенти и доставчици. Предвид съдържащите се в нея основни положения, свързани с обработката на лични данни и Вашите права, молим изрично да се запознаете с нея. 

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ „БИСКВИТКИТЕ“ (COOKIES)? 

„Бисквитките“ са малки пакети информация, изпращани от страниците на Уебсайта към уеб браузъра Ви, който след това съхранява тази информация на Вашето крайно устройство – смартфон, таблет, компютър. 

„Бисквитките“ помагат да улесним потребителите на нашия Уебсайт при използването на различните негови функционалности. Чрез тях може да бъде „запомнена” информация относно Вашите предпочитания или начин на използване на Уебсайта до излизането Ви от прозореца на уеб браузъра, който използвате (при сесийните „бисквитки“), или до момента, в който деактивирате или изтриете съхранените  „бисквитки“.  

Така например чрез „бисквитки“ ние можем да анализираме събрана статистическа информация за посещаемостта на Уебсайта, да проследим поведението на потребителите при неговото ползване, в това число да Ви отправим рекламно съдържание, което смятаме, че ще представляват интерес за Вас. 

Самите „бисквитки“ не представляват Ваши лични данни, но чрез някои видове „бисквитки“ се обработва информация , посредством която е възможно да бъдете идентифициран/а като физическо лице, съответно тази информация представлява лични данни.  

Съобразно определението, съдържащо се в ОРЗД, Вашият IP адрес, както и други онлайн идентификатори, които се създават за Вас чрез „бисквитките“, с цел проследяване на Вашето потребителско поведение, представляват лични данни. Освен тези идентификатори, лични данни за Вас, обработвани чрез „бисквитки“, съставляват и информацията относно уеббраузъра, който използвате, предпочитанията Ви за настройките на Уебсайта и др. 

 

КАКВИ ВИДОВЕ „БИСКВИТКИ“ ИЗПОЛЗВА НАШИЯ УЕБСАЙТ? 

Уебсайтът използва следните няколко вида „бисквитки“: 

Строго необходими „бисквитки“  

Tези „бисквитки“ са активни по подразбиране и обезпечават нормалното функциониране на нашия Уебсайт, така че потребителите да могат да ползват неговото съдържание сигурно и безпрепятствено. Строго необходимите „бисквитки“ са зададени на нашия Уебсайт по подразбиране, доколкото ние притежаваме легитимен интерес да Ви предоставим нормално работещо съдържание на Уебсайта. 

Деактивирането на този вид „бисквитки“ може да бъде извършено единствено чрез промяна на настройките на Вашия уеб браузър. 

Аналитични „бисквитки“  

Tези „бисквитки“ служат за събиране на статистическа информация и анализ на Вашето потребителско поведение и зададени предпочитания на нашия Уебсайт.  

Уебсайтът ни използва различни онлайн технически решения за проследяване на потребителския интернет трафик, като „бисквитки“ и уебпиксели. Информацията в „бисквитките“ се предава на сървъра на доставчика на техническото решение (Google, Microsoft) и се съхранява там. Впоследствие ние получаваме от доставчика в анонимизиран вид статистическа информация относно това как потребителите ползват нашия Уебсайт, броя техни посещения, други уебстраници и рекламите, от които те са достъпили Уебсайта и т.н. 

Аналитичните „бисквитки“ на този Уебсайт са предоставени от трети лица, напр. Google Ireland Limited, с адрес: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („Google“), в рамките на услугата Google Analytics, или Microsoft Ireland Operations Limited, с адрес: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521 („Microsoft”), при предоставянето на услугата Microsoft Clarity. 

Използването на аналитични „бисквитки“ зависи от Вашето изрично съгласие, като Вие можете да включите или изключите по всяко време използването на тези „бисквитки“ чрез настройките на Панела за управление на „бисквитките“, достъпен на нашия Уебсайт. 

Маркетинг „бисквитки“ и „бисквитки“ на социални мрежи 

Тези „бисквитки“ също идентифицират Вашето потребителско поведение и трафик на Уебсайта, като въз основа на тях Ви бива предоставяно персонализирано рекламно съдържание. 

Маркетинг „бисквитки“ се предоставят от трети лица партньори, напр. Google чрез услугата Google Adsense, Microsoft чрез услугата Microsoft Clarity.  

Използването им зависи от Вашето изрично съгласие, като Вие можете да ги включите или изключите по всяко време чрез настройките на Панела за управление на „бисквитките“, достъпен на нашия Уебсайт. 

Освен чрез Панела за управление, Вие можете да деактивирате използването на всички видове „бисквитки“, вкл. строго необходимите, чрез промяна на настройките на Вашия уеб браузър. За целта можете да изберете някой от линковете долу, съобразно ползвания от Вас уеб браузър, и проследите докрай съответните инструкции: 

За Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09 

За Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&co=GENIE.Platform=Desktop 

За Apple Safari: https://support.apple.com/en-euro/guide/safari/sfri11471/mac 

За Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox 

За Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies 

В случай че сте отказали използването на „бисквитки“ изцяло или частично, е възможно функционалностите на нашия Уебсайт да не бъдат достъпни или достъпът Ви да бъде ограничен, съответно да не можете да виждате цялото или част от съдържанието на Уебсайта. 

 

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ, ОБРАБОТВАНИ ЧРЕЗ „БИСКВИТКИ“?

За да Ви осигурим сигурен и безпрепятствен достъп до Уебсайта и неговите функционалности; 

За да подобряваме съдържанието и функционалностите на Уебсайта, както и за да улесним потребителското преживяване на него, като анализираме за целта събраната статистическа информация за ползването; 

За да Ви предоставим персонализирано рекламно съдържание, което да съответства на предпочитанията Ви при посещаването на този Уебсайт или други уебстраници. 

 

АНАЛИЗ НА ИНТЕРНЕТ ТРАФИКА, МАРКЕТИНГ И УЕБПИКСЕЛИ  

Нашият Уебсайт използва различни онлайн технически решения за проследяване на потребителския интернет трафик- „бисквитки“, уебпиксели и тагове, които ни позволяват да анализираме как потребителите го използват. Съхранената в „бисквитките“ информация се предава на сървъра на доставчика на техническото решение (Google, Microsoft) и се съхранява там. Впоследствие ние получаваме от доставчика в анонимизиран вид статистическа информация относно това как потребителите ползват нашия Уебсайт, броя техни посещения, други уебстраници и рекламите, от които те са достъпили Уебсайта и т.н. 

За повече информация за това как Google предоставя своите услуги чрез „бисквитки“ и гарантира поверителността на Вашите данни, моля, вижте следната страница: Как Google използва „бисквитките“ – Поверителност и условия – Google

Отделно от горното, Google предоставя отделна приставка за Вашия уеб браузър, чрез която можете да предотвратите Вашите лични данни да бъдат използвани от Google Analytics във всички уебсайтове. Приставката е достъпна на: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Освен Google Analytics, нашият Уебсайт използва и услуги за маркетинг на Google, в това число Google Ads и Doubleclick. Тези услуги също служат, за да Ви бъде предоставено персонализирано рекламно съдържание съобразено с Вашето потребителско поведение в Уебсайта или други уеб страници. „Бисквитките“ на Google Ads и Doubleclick създават за Вас уникален идентификатор, позволяващ проследяването на уебстраници, които отваряте, времето на Вашия престой на тях, рекламите и съдържание, които кликвате и др. Събраната информация служи, за да Ви се предоставят реклами, които да съответстват максимално на Вашите предпочитания при сърфиране в интернет.  

„Бисквитките“ на Google Ads и Doubleclick са незадължителни и като такива могат да бъдат поставени на Вашето крайно устройство само чрез предварително дадено съгласие чрез Панела за управление на „бисквитки“, достъпен по всяко време на нашия Уебсайт. „Бисквитките“ на Google могат да бъдат винаги отказани и чрез настройките на Вашия уеб браузър. 

Този Уебсайт използва още и Meta Pixels – услуга, предоставена от Meta Platforms Ireland Limited, с адрес: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland („Meta“).  

Meta Pixels представляват програмен код, поставен на Уебсайта, който ни позволява да проследим поведението на потребителите на Уебсайта (брой посещения и кликвания, отваряни подстраници, предпочитания и интереси). Тази информация бива използвана, за групиране на съответните потребители съобразно техните интереси и предпочитания, и насочване на определени реклами към тях през платформите на Meta. По този начин повишаваме ефективността на нашите реклами.  

Наред с пикселите на Meta, използваме и услугата Insight Tag на LinkedIn Ireland Unlimited Company, с адрес: Wilton Place, Dublin 2, Ireland („LinkedIn“). „Бисквитките“ на LinkedIn също ни позволяват да проследяваме поведението на потребителите на Уебсайта, броя извършени конверсии, както и да насочваме рекламно съдържание. 

Вие можете да откажете използването на рекламните „бисквитки“, предоставени през услугите на LinkedIn и Meta, посредством Панела за управление на „бисквитки“, достъпен на нашия Уебсайт или чрез промяна на настройките за Вашия браузър.

 

ТРАНСФЕР НА ДАННИ ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

При поставянето на „бисквитките“ на горните доставчици върху Вашия уеб браузър, лични данни за Вас се предават в държави извън Европейския съюз (ЕС) или Европейското икономическо пространство (ЕИП), за които държави Европейската комисията все още не е издала решение за адекватност, с оглед гарантираното в тях ниво на защита на данните. Такава държава е САЩ, където може да са локализирани сървърите на посочените горе доставчици на услуги, свързани с уебанализ, маркетингово уеб съдържание и т.н. Може да се приеме, че нивото на защита на данните в тези държави е по-ниско спрямо ЕС или ЕИП. Освен това съществува вероятност достъп до предадените в тези държави данни да бъде осъществен от местните публични органи и съдилища, съгласно приложимото чуждо законодателство. 

Въпреки това всеки от получателите прилага най-високо ниво на технически и организационни мерки за защита на данните съобразно изискванията на ОРЗД, като с него ние сме сключили съответното споразумение, за гарантиране на Вашите права и законни интереси при трансфера. За повече информация относно въведените мерки, моля, запознайте с политиките за поверителност на всеки от получателите на данните: 

За Microsoft: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement 

За Google: https://policies.google.com/privacy?hl=bg 

За LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

В допълнение на горното, за да бъдат предадени Вашите лични данни за целите на уебанализа и маркетингово уебсъдържание, Вие следва предварително да дадете изрично си съгласие за поставянето на „бисквитки“. В случай че не желаете да предоставите Вашето съгласие, Вие можете да откажете използването им, съответно винаги можете да оттеглите веднъж даденото си съгласие чрез Панела за управление на „бисквитките“ на нашия Уебсайт или чрез настройките на Вашия уеб браузър. 

 

ДОСТЪП ДО „БИСКВИТКИТЕ“, ИЗПОЛЗВАНИ НА УЕБСАЙТА  

При използване на Уебсайта върху крайното устройство на потребителя се поставят и съхраняват по подразбиране строго необходими „бисквитки“, използването на които представлява легитимен интерес на Стам, за да бъде осигурен сигурен достъп до Уебсайта и функционалностите, предоставяни на него. Всички останали „бисквитки“ могат да бъдат поставени след като предоставите Вашето информирано съгласие чрез Панела за управление на „бисквитките“. Вие винаги можете да откажете използването на „бисквитки“ на Вашето крайно устройство чрез Панела за управление на „бисквитките“ или чрез настройките на Вашия браузър.