ПЛОЩНО-ЛИНЕЙНИ РОБОТИ

Роботи за оптимално използване на пространство и оптимизация на работните зони. Иновативни и ориентирани към бъдещето.
Не губете времето си, свържете се с нас и заедно ще намерим правилното решение за Вас и Вашия бизнес Поискайте оферта
main image

Здравият дизайн и внимателно обмислената модулна система позволява представените роботи да бъдат адаптирани така, че да отговарят на практически всяка задача.

Всички движещи се части на тези роботи са проектирани да бъдат възможно най-леки, за да поддържат инерционните сили до минимум по време на фазите на положително и отрицателно ускорение. Роботите са задвижвани от серво мотори с нулева поддръжка, които осигуряват голяма динамичност в целия диапазон на скоростта, а прецизната точност при позиционирането им е гарантирана от разделители с висока резолюция.

Разграничение се прави по отношение на тежестта между роботните серии от 150 кг. до 1000 кг. В рамките на тези серии се прави друго разграничение чрез работа в 3D пространство - в две категории „зона“ и „линейни“ роботи.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ В ЛОГИСТИЧНАТА И СКЛАДОВАТА ОБРАБОТКА

 

 • ПАЛЕТИЗИРАНЕ

Защо палетизираме продуктите? Основно с цел оптимизиране на обема на транспорта - върху целеви палет с транспортни височини 1200 mm. или 2400 mm. Палетите могат да се трансферират към машина за опаковане с производителност до 120 палети / час и до етикетираща машина, преди да бъдат препратени за експедиция. Контролът на робота трябва да бъде свързан с главния компютър на клиента и да получава цялата информация, свързана с поръчката за процеса на преопаковане.

 

 • ДЕПАЛЕТИЗИРАНЕ

Защо депалетизираме продуктите? Главно с цел използване на единични кутии / артикули за зареждане на производствените площи със стоки или суровини в автоматичен режим. Един от възможните примери е, че големите клиенти от индустриалния сектор използват различен набор от кутии, които трябва да бъдат автоматично разпознати и депалетизирани за целите на съхранение.

Описанията на основния поток са следните: Палетите, доставени чрез конвейерна система за палети, отиват към робота в съответна зона, който депалетизира съответните палети, от които ще се взимат отделните артикули.

 

 • КОМИСИОНИРАНЕ

Защо правим комисиониране на продукти? Основната цел е да се изпълняват поръчки, които включват различни продукти и след процеса на комисиониране се преобразуват в микс палети.

Възможно е едновременно да се доставят 60 смесени, заредени палети към работната зона на робота с тежък режим. Палетите са канализирани на палетни конвейери. С обхват от около 400 артикула, използвайки различни видове опаковки (например контейнери, кутии и др.). Роботът извършва събиране на поръчка на слоеве от основните палети според спецификациите от главния компютър на клиента. С тегло на слоя до 280 кг, системата спомага препакетирането на около 180 слоя / час. В същото време роботът събира изчистените празни палети (могат да бъдат различни формати) и ги подрежда в отделно място за съхранение със скорост до 60 единици / час.
Избраните и готови клиентски палети напускат системата след автоматично опаковане и етикетиране на палета и се насочват към зоната за експедиция.

 

 • СОРТИРАНЕ / БУФЕРИРАНЕ

Стоките могат да се съхраняват директно на пода и това пространство да се използва за буфериране. Зоновите роботи обслужват общото пространство директно от пода и биха могли да го зареждат, използвайки кулообразен метод за съхранение на продукти. След това общата кула с продукти може да бъде изпратена с помощта на транспортьори.

 

ПОЛЗИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПЛОЩНО ЛИНЕЙНИ РОБОТИ

 • Променливи размери на работното пространство
 • Ясна концепция за оформление на технологията за транспортиране на палети и продукти
 • Голяма динамичност и точност на позициониране, дори при превоз на големи товари (до 1000 кг.)
 • Ефективно повишаване на производителността чрез използването на повдигащи маси
 • Разширяемост чрез продължително разширяване на рамката на робота
 • Подобряване на производителността чрез използване на един или повече носачи за роботи в една рамка
 • Просто програмиране в декартови координати
 • На практика нулева операция по поддръжка