С цел спиране разпространението на COVID-19, STAMH въвежда дистанционна работа. Винаги можете да се свържете с нас по мейл или мобилен телефон.

ПРОФЕСИОНАЛНА ПОЧИСТВАЩА ТЕХНИКА

Професионална и индустриална почистваща техника и машини за всички сфери на икономиката и промишлеността.
Решения от
Поискай оферта
image_0

Професиоанлните почистващи машини са подходящи за почистване на вътрешни и външни индустриални площи и складови пространства. Тук можете да разгледате и разберете повече за всички технически харакеристики на всеки модел. От седлови и ръчноводими подпочистващи и метачни машини до автономни технологии, които не се нуждаят от оператор. Вижте и индустриални вакуумни машини, като и еднодискови почистващи машини и прахусмукачки.

В тази секция можете да разгледате и всички модели електрически или дизелови комунални метачни и мищи машини, подходящи за почистване на паркове, улици, площади, паркове и общи пространства.