WMS - ХАРДУЕР И ЛОГИСТИЧНО ОБОРУДВАНЕ

Много софтуерни продукти (WMS, TMS, MES и др.) обслужват управлението на логистичните процеси. Цялостният ефект от използването им се проявява, само когато се ползват в комбинация с високоспециализирано складово оборудване.
Решения от
Поискайте оферта

Логистичното оборудване включва: технологични решения за ускоряване на поставяне и комисиониране (пикинг) на стоки и материали (pick-by-light, pick-by-voice и pick-by-cart); всички устройства за събиране, кодиране, разчитане и прехвърляне на данни, свързани със стоки/суровини/материали, опаковки, клиенти, доставчици, поръчки, а също и с локацията на стоки и материали в склада или по време на транспорт). 

 

В логистичното оборудване влизат: