Мрежи

Основна отличителна черта на съвременната логистика е мобилността. Тя се обезпечава от мобилни устройства и „мобилни“ мрежи, които да осигуряват прехвърлянето на данни между крайните устройства и сървърите на логистичния софтуер (WMS, EMS, ТМС, др.) Гръбнакът на мобилните мрежи са фиксираните (кабелните) мрежи. Освен тях са необходими и компоненти като активни радио трансмитери (точки на достъп - АР) и комуникационни възли (рутери, суичове). STAMH SOLUTIONS проектира, разработва и изгражда такива комуникационни мрежи.
Не губете времето си, свържете се с нас и заедно ще намерим правилното решение за Вас и Вашия бизнес Поискайте оферта
main image

Складовият логистичен софтуер - WMS е жизненоважна част от логистиката днес. Задачата му е да събира, съхранява и обработва данни, както и да управлява процеси, хора, устройства. Тези устройства – компютри, пикинг автоматизация, мобилни терминали и др. трябва да бъдат свързани към сървъри.

 

  • Фиксираните устройства са свързани с фиксирана (кабелна) мрежа.
  • Мобилните устройства се нуждаят от безжична - „мобилна“ мрежа, за да покрият всички оперативни пространства в склада и логистичните зони. 

 

Предлагайки цялостни решения, ние изграждаме и активната комуникационна среда.

 

Извършваме комплексни услуги по:

  • Проектиране на мрежи – кабелни и безжични;
  • Доставка на активни устройства - точки за достъп (access points), антени, суичове, рутери;
  • Настройка и монтаж на оборудването.
Не губете времето си, свържете се с нас и заедно ще намерим правилното решение за Вас и Вашия бизнес Поискайте оферта