Инспекция и сервиз на стелажни системи

Инспектиране и сервиз на всички видове складове, стелажи и стелажни системи
Не губете времето си, свържете се с нас и заедно ще намерим правилното решение за Вас и Вашия бизнес Поискайте оферта
main image

Годишната проверка на складовите системи изисква професионално обучени инспектори, които да проверят дали вашите стелажи са в съответствие с най-новите Евро норми. Проверката се извършва систематично според подробен протокол за инспекция, като след това се документира с подробен доклад.

STAMH Service има огромен опит в тази област. Екипите на компанията са обучени по DIN EN 15635 "Стоманени неподвижни складови системи. Използване и поддържане на складови системи". Проверките се извършват от акредитиран инспектор и се предприемат най-малко веднъж на всеки дванадесет месеца. След тази проверка се представя професионален доклад, съдържащ описанието на общото състояние на инсталацията (етаж, използване, подемни устройства, натоварване), както и преглед на мерките, които да бъдат предприети, класифицирани в рискови категории в зависимост от тежестта на щетите и спешността на ремонта.

Инспекторът е в състояние и да класифицира и оцени и други форми на щети и деформации, свързани със системите за защита, анкериране, предпазни щифтове на гредите, планки или греди.

Не губете времето си, свържете се с нас и заедно ще намерим правилното решение за Вас и Вашия бизнес Поискайте оферта