Геодезически услуги при проектиране на стелажни системи

Различни видове геодезически замервания, изготвяне на геодезическа снимка и трасиране при проектирането на стелажни и складови системи
Не губете времето си, свържете се с нас и заедно ще намерим правилното решение за Вас и Вашия бизнес Поискайте оферта
main image

Нашия екип предлага комплекс от различни геодезически услуги, свързани с работата по проучване, проектиране, строителство (монтаж) и експлоатация на стелажите и складовите системи.

ГЕОДЕЗИЧЕСКА СНИМКА

Чрез геодезическата снимка се определя точното положение на характерни точки, които впоследствие се нанасят в план, цифров модел или карта. Определянето на положението на точките се извършва с помощта на работна геодезическа основа, представляваща мрежа от трайно стабилизирани върху повърхността маркери с прецизно определени координати в хоризонтално и височинно положение.

ТРАСИРАНЕ

Трасировъчните планове съдържат данни, необходими за трасирането на характерни точки от проектираните обекти и складови системи, като възлови точки от конструкцията, конструктивни оси и др.

При изработването на трасировъчните планове прилагаме данни, както за ортогонално трасиране, така и за трасиране по координати в съответната координатна система.

Прилагаме и данни за всички отстояния, размери и дължини, проектни коти, изходни нивелачни репери и опорни точки, необходими за точното определяне върху терена на съответното съоръжение.

Не губете времето си, свържете се с нас и заедно ще намерим правилното решение за Вас и Вашия бизнес Поискайте оферта