Индустриални прахосмукачки и вакуумни системи

Пълна гама индустриални прахосмукачки, промишлени прахосмукачки и професионални прахосмукачки. Централизирани вакуумни системи и вакуумни машини от STAMH Tech
Решения от
Поискайте оферта

Пълна гама индустриални и промишлени прахосмукачки и вакуумни системи. Монофазни, трифазни, дизелови, батерийни и пневматични промишлени прахосмукачки и сертифицирани прахосмукачки за взривоопасни среди (ATEX зони);

Специална "Бяла" серия индустриални прахосмукачки за хранителната (ХВП), фармацевтичната и текстилната индустрия. Специални прахосмукачни за засмукване и филтриране на машинно масло и охлаждащи течности.
Проектиране и изграждане на централизирани вакуумни системи, пневматични конвейери (вакуумен траспорт) и вакуум-зареждащи устройства;