Софтуер SCADA

SCADA решения за управление и контрол на автоматизирани скалдови системи
Не губете времето си, свържете се с нас и заедно ще намерим правилното решение за Вас и Вашия бизнес Поискайте оферта
main image

SCADA Е СОФТУЕР ЗА ЦЯЛОСТЕН КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) е професионалeн софтуер, който се използва за дистанционно управление на сложни индустриални и складови системи. Едно от основните приложения на софтуера за управление и контрол - SCADA е супервайзването и анализа  на всички процеси в складовото пространство, производствената база или сортировъчня център. SCADA може да работи както с малки, така и с по-големи системи.

Благодарение на SCADA, всички устройства, интегрирани в автоматизираната система като сензори, задвижващи мотори, различни клапани и устройства, контролирани локално от PLC котролери,  се включват или изключват в правилния момент. По този начин, те винаги изпълняват цялостна стратегия, свързана с интралогистичните процеси.

В днешно време, SCADA софтуерът дава възможност, както за локално, така и за дистанционно управление благодарение на възможността, да бъде инсталиран на различни терминали, настолни компютри, мобилни телефони или таблети.

 

МОНИТОРИНГ, АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСИТЕ В СКЛАДА

Данните, анализирани в съвременните складови автоматизирани процеси са все повече. SCADA решенията и SQL базите данни, позволяват по-бързия им анализ.

Освен управлението на сложните технологични процеси, софтуерните SCADA решения на STAMH Solutions, осигуряват възможност за цялостен мониторинг и обработката на данни в реално време. Това позволява взимането на правилните решения (понякога напълно автоматично, от самата система), чрез които да бъдат оптимизирани всички процеси в склада.

Съвременните SCADA решения, трябва да бъдат адаптирани към нуждите на определена складова база или производствено звено. Те разполагат с графичен интерфейс, инструменти за структуриране и съхранение на релевантната информация и анализ на данните – включително и идентифициране на тенденции, с които да увеличите скоростта, да оптимизирате процесите или да постигнете по-голяма производителност.

 

СТРУКТУРА И РАЗЛИЧНИ НИВА ПРИ ИМПЛЕМЕНТИРАНЕТО НА SCADA

PLC устройствата, както и RTU – Remote Terminal Units са микрокмпютри, които комуникират с множество обекти, след което насочват важната информация към настолни устройства или мобилни телефони, на които е инсталиран необходимия SCADA софтуер. От друга страна, PLC устройствата или RTU-тата се захранват с информация от сензорите или от ръчно входираните импулси.

За да можете да разберете по-добре функционирането на SCADA, е добре да бъдат дефинирани четирите основни нива, на които работят софтуерните решения в производствените бази и логистичните центрове:

 • Програмируеми логистични контролери PLC
 • Отдалечени терминални възли – RTU
 • Комуникационна мрежа
 • SCADA Software

 

SCADA

 

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА И СЪВРЕМЕННИ SCADA РЕШЕНИЯ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ STAMH

 • Цялостен контрол на всички складови и производствени процеси;

 • При съхранението на данни чрез облачни технологии, евентуални аварии на хардуерната инфраструктура, не водят до загуба на данни;

 • Съвременният SCADA софтуер може да бъде инсталиран на мобилни устройства и настолни компютри;

 • Лесно разбираем интерфейс, който изисква минимално време за обучение на персонала;

 • SCADA решенията, дават възможност за достъп и работа с данни от всяка точка на света, в реално време;

 • Своевременен анализ на данните, който позволява оптимизация на процесите в склада;

 • Бърза интеграция с MES (Manufacturing Execution Systems) и ERP (Enterprise Resource Planning) софтуери;