PLC програмиране

Програмиране на PLC софтуер за програмируеми логистични контролери. Устройства за оптимално управление на механизми в складовите системи и автоматизираните складови системи.
Не губете времето си, свържете се с нас и заедно ще намерим правилното решение за Вас и Вашия бизнес Поискайте оферта
main image

Програмируемите логически контролери или PLC управляват различни устройства в автоматизираните складови системиконвейери и конвейерни системи за палета, кутии или кашони, сензори и сензорни станции, транспортьори, повдигащи устройства и кранове, ротационни маси и много други;

PLC устройствата се конфигурират чрез специално предназначени за целта програмни инструменти, с които специалистите от STAMH имат дългогодишен опит;

Благодарение на комуникацията между PLC и SCADA софтуера, всички различни компоненти в автоматизираните складови системи работят в синхрон, позволяващ оптимални решения на всички интралогистични задачи в дистрибуционните и сортировъчните центрове;

PLC контролерите изпращат информация към SCADA софтуера, който визуализира и анализира данните, посредством модерни HMI - Human Machine Interface-и;

 

ОСНОВНИ СТЪПКИ ПРИ ПРОГРАМИРАНЕТО НА PLC КОНТРОЛЕРИ

PLC контролерите изпълняват определени функции в съвременните складови пространства, логистични бази или сортировъчни центрове. За да могат да бъдат конфигурирани, софтуерните специалисти и програмисти трябва да подходят по следните няколко начина:

 • Дефинират задачата, която да изпълнява PLC контролера;
 • Определят стратегията за управление;
 • Определят последователност от стъпки;
 • Да разработят оптимален алгоритъм;

PLC програмирането може да бъде направено, както за нови приложения и внедряване на PLC контролер, така и за модернизация на съществуващото оборудване в склада.

 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА PLC КОНТРОЛЕРИТЕ

В синхрон със SCADA софтуера,  PLC контролерите спомагат за автоматизацията и контрола на компонентите на системите и за цялостното управление на автоматизираните складови системи. По-конкретно, те са важни за:

 • Контрол и управление на конвейери и конвейерни системи;
 • PLC контролери за различни механизми от конвейрните системи – ротационни маси, повдигачи, кранове, shuttle платформи;
 • Контрол и управление на сензори и сензорни станции;
 • PLC контролери за палетизатори.

 

КЪДЕ И КАК УЧАСТВАТ PLC КОНТРОЛЕРИТЕ В АВТОМАТИЗИРАНИТЕ СКЛАДОВИ СИСТЕМИ?

PLC устройствата управляват и контролират различни компоненти от автоматизираната складова система и подават информация към SCADA софтуера за мониторинг и обработка.

PLC устройствата се захранват с информация от сензорите или от ръчно входираните импулси.

PLC програмиране и софтуер

 

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА И ФУНКЦИИ НА PLC КОНТРОЛЕРИТЕ

 • Изпълняват голямо разнообразие от контролни функции;
 • Събират и канализират информация от управляваната от тях машина или компонент;
 • PLC-тата могат да бъдат интегрирани в система, така че да обменят информация помежду си;
 • Допринасят за цялостното изпълнение на оптимални интралогистични стратегии;
 • Модулната им същност, позволява добавяне на хардуерни или софтуерни модули;
 • Допълнителното програмиране на PLC модули, позволява промени или разширяване на функциите им, както и в цялост – на автоматизираните системи;

 

ОЩЕ ПРЕДИМСТВА НА PLC КОНТРОЛЕРИТЕ

 

Твърди компоненти на PLC контролерите:

 • При PLC контролерите няма механично износване;
 • Имат ниски нива на консумация на енергия;
 • Заемат минимално пространство в склада или производствената база;

 

Съвременните PLC контролери са базирани на микропроцесори:

 • Интелигентни устройства, които взимат умни решения свързани със задвижваните от тях механизми и компоненти;
 • IOT – комуникират с други умни устройства в системата и така оптимизират процесите;
 • Мултифункционални са;

 

PLC контролерите са програмируеми устройства:

 • Позволяват опростена промяна в логиката на функциониране при нужда;
 • Могат да участват в изграждането на гъвкави системи;
 • Гъвкава конфигурация и инсталация;
 • Лесно окабеляване и поддръжка.

 

Съществуват PLC контролери с вградени индикатори за диагностика:

 • Намалявате времето за отстраняване на грешки и повреди;
 • Устройствата сигнализират, както за правилно извършените операции в склада, така и за грешките;

 

Съхранение и обработка на данни:

 • Данните, извлечени от PLC контролерите се използват за генериране на отчети и оптимизиране и ускоряване на процесите в склада, както и за внедряването на още по-оптимизирани стратегии;