➤ Стелажи и системи от стелажи за палета

Стелажи и складови системи за палетизирани стоки. Конвенционални стелажи, полуавтоматизирани складови системи с роботизирани платформи за складиране и извличане на палета. Научете повече и за мобилните и гравитачните системи от стелажи за максимална оптимизация на пространството в склада.
Решения от
Поискайте оферта

СТЕЛАЖИ ЗА ПАЛЕТА ОТ STAMH

Системите от стелажи за палетизирани стоки са изключително здрави и стабилни конструкции, проектирани за тежки палетизирани товари и индустриални приложения. Kонструкциите от стелажи се различават по своите размери, нивото на механизация и скорост на извличане и съхранение на палетатав склада.

STAMH проектира и вече е изградил системи от стелажи в над 21 държави, като доставя и инсталира палетни стелажи от повече то 20 години. Екипите ни се съобразяват с характеристиките и спецификите на пространството в склада, като можем да ви съдействаме още когато го проектирате. В рамките на дни, можем да ви предоставим качествен инженерен проект и чертежи, за най-правилното скадово оборудване както и бърз и ефективен монтаж.

Специализираният екип на компанията ще ви помогне да изберете стелажи или комплексни системи от различни решения, които оптимизират обема за съхранение, използват максимално вертикалното пространство в склада и пестят време, усилия и средства.

 

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ КОГАТО ИЗБИРАМЕ СТЕЛАЖИ?

КАКВО СТОИ В ОСНОВАТА НА КАЧЕСТВЕНОТО ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ?

Всички стелажи и складови системи от STAMH се изпълняват с мисъл за оптимално зониране на пространството в склада, намаляване на разходите и амортизацията на подемната техника, по-къси дистанции изминати от операторите и по-бързо приемане, складиране, стифиране и експедиция на тежки палетизирани стоки.

STAMH проектира и работи само със сертифицирани стоманени стелажи, които отговарят на високи Европейски стандарти като EN 10 139, EN 10 149, EN 100 25 или EN 10 346. Това гарантира издържливост и дълговечност на стоманените конструкции.

Профилирането и валцуването на всички елементи от конструкцията от стелажи се извършва с качествен и постоянен контрол върху размерите на всеки отделен профил.

 

ИЗБЕРЕТЕ СИСТЕМА ОТ СТЕЛАЖИ ЗА ПАЛЕТИЗИРАНИ СТОКИ:

  • Система от палетни стелажи Mobile Racking  >> Стелажи, които позволяват директен достъп до всяко пале, като същевремeнно елиминират нуждата от коридори, за да постигнете повече пространство за съхранение. Това е система от стелажи, способна да увеличи пространството в склада с до 100 %, като по този начин рентабилизирате по-добре скъпо-струващи условия за съхранение и не се налага да инвестирате в нови площи. Тези стелажи и механизираните елементи на системата функционират перфектно в хладилни камери и складове със специални условия на съхранение.

Стелажи от STAMH - Мобилни стелажи за палетаСтелажи от STAMH - Мобилни стелажи за палета

  • Система от палетни стелажи тип Radio Shuttle >> Стелажи, в комбинация с иновативна, здрава и бърза платформа, която извлича и съхранява палета в дълбочина. Radio Shuttle платформата достига скорост от 0.8 m/s и има товароподемност от 25 кг. до 1500 кг. Стелажите, снабдени с роботизираната платформа са едно от най-търсените решения, тъй като оптимизират пространството в склада и позволяват работа по метода FIFO и LIFO. Дълбочината на коридора за складиране на палета на тези стелажи е на практика - неограничен.

Стелажи за палета Radio Shuttlе от STAMHСтелажи за палета Radio Shuttle от STAMH

  • Система от палетни стелажи - Conventional >> стабилни стелажи за палетизирани товари, които осигуряват бърз достъп на подемната техника до всяко пале. Стелажите от този вид могат да бъдат изградени с няколко нива на стифиране. Тази система от стелажи позволява максимална адаптивност към всяко складово пространство, както и размер на палето във височина.

Стелажи от STAMH - конвенционални складови системиСтелажи за палета - конвенционални стелажи от STAMH

  • Система от палетни стеалжи - DRIVE IN >> стелажи, подходящи за голям брой еднакви по вид товари. Стелажите от този вид оформят вътрешни работни коридори. Тези стелажи са изградени от изключително здрава стомана, което позволява складирането на тежки складови единици и палета.

СтелажиСтелажи

  • Система от палетни стелажи - Live Storage >> стелажи за по-бързо пикиране и зареждане. Тази система от стелажи позволява перфектен оборот на съхраняваните продукти с прилагане на системата FIFO. Стелажите тип Llive Storage използват гравитачни сили, които позволяват приплъзването на палетата в посока зоната за извличане преди експедиция.

Стелажи

Стелажи за палетизирани стокиСамоносещи стелажи за палетизирани стоки от STAMH

Не губете времето си, свържете се с нас и заедно ще намерим правилното решение за Вас и Вашия бизнес. Поискайте оферта