СТЕЛАЖИ - СКЛАДОВИ СИСТЕМИ

Стелажи, палетни стелажи и складови системи за съхранение на палета, кутии, контейнери и по-добра организация на пространството и процесите в склада. Палетни стелажи за максимално използване на обема в складове, дистрибуционни центрове, фулфилмънт центрове и други. Проектиране на нови решения за Вашия бизнес.
Решения от
Поискайте оферта

СТЕЛАЖИ, ПАЛЕТНИ СТЕЛАЖИ И СКЛАДОВИ СИСТЕМИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЛЕТА, КУТИИ, КАШОНИ, ТАВИ И КАСЕТИ ЗА ПИКИРАНЕ И ДОРИ НЕОПАКОВАНИ И НЕПАЛЕТИЗИРАНИ СТОКИ

STAMH проектира, изгражда и инсталира широка гама от стелажи, палетни стелажи и системи от стелажи за склад, логистика и дистрибуция, подходящи за съхранение на различни видове SKU-та. Тук можете да прочете повече за складовите системи, в зависимост от вида, теглото, спецификата и параметрите на съхраняваните складови единици, пространството в склада и най-вече, целите при подобряване и ускорение на процесите по приемане, локализация, складиране, извличане, пикиране, комисиониране или организация на дистрибуционния център.

 

СТОМАНЕНИ ПАЛЕТНИ СТЕЛАЖИ И СИСТЕМИ ОТ СТЕЛАЖИ ЗА ТЕЖКИ ПАЛЕТИЗИРАНИ СТОКИ

Стелажите за палета са изключително подходящи за съхранение на средно тежки и тежки товари. Това са много стабилни конструкции, които могат да бъдат проектирани според размерите на склада, търсените нива на стифиране, наличната подемна техника, желания капацитет или теглото и размерите на всяко пале. 

Можете да изберете палетни стелажи, в зависимост от търсената интралогистична стратегия или условията на съхранение в склада или дистрибуционния център. Нивото на автоматизация и роботизация на системата от стелажи е пряко свързана с търсената скорост на операциите при съхранение, извличане и обработка на палетата, както и с намаляването на оперативните разходи, за сметка на повишената ефективност.

 

ПОИСКАЙТЕ ОФЕРТА или прочетете повече за различните палетни стелажи >>

 

Какви системи от палетни стелажи съществуват и какво е тяхното ниво на механизация, автоматизация и роботизация, според избрания метод на работа в склада?

 • стелажи тип Conventional - това са системи от палетни стелажи, осигуряващи бърз достъп на подемната техника до всяка позиция в склада. Позволяват изграждането на така наречените високостелажни конструкции с многобройни нива на стифиране във височина и коридори и проходи за подемната техника. STAMH осигурява различни аксесоари и специални протектори за тези стелажи, като по този начин удължаваме експлоатационния им период.

Конвенционални стелажи за палетаСтелажи за тежки палета и 6 нива на стифиране

 

 • палетни стелажи тип - Drive-in - това е система от стелажи, която оформя работни коридори за специални VNA (very norrow aisle) палетни манипулатори. Тези специални машини навлизат навътре в системата, за да позиционират палетата във височина. Този тип палетни стелажи се използват при работа по метода LIFO и така нареченото съхранение чрез акумулиране.

Стелажи тип Drive-InСтелажи за палета тип Drive-In

 

 • складова система тип Mobile Racking - STAMH разполага с голям опит при проектирането и монтажа на този тип палетни стелажи, като компанията ни може да се похвали с функциониращи системи в много държави. Мобилните бази се инсталират върху вкопани в основата релси. Мобилната системата се управлява от специален софтуер а последните ни разработки позволяват управлението на мобилните бази с дистанционно управление. Целта при този тип палетни стелажи е максимално оползотворяване на пространството в склада. Решението е особено подходящо при специални условия на съхранение или хладилни камери. STAMH осигурява всички необходими системи за сигурност, вентилация, както и монтаж, инспекция и сервиз на този тип палетни стелажи.

Мобилни системи от стелажи за складове за палетаСтелажи - мобилни складови системи

 

 • стелажи тип Radio Shuttle - това е една от най-търсените роботизирани системи от стелажи за склад и логистика. Макар и не напълно автоматизирана, стоките се складират и извличат посредством роботизирана shuttle платформа която навлиза в конструкцията от стелажи.

Стелажи - складова система за палета тип Radio ShuttleСтелажи за палета с роботизирана платформа

 

 • стелажи тип Live Storage - Решение, което пести електроенергия и оперативни разходи. Това е гравитачна система от стелажи, подходяща за тежки палетизирани стоки. Използва се при работа по метода FIFO. В основата на всяко ниво от стелажи са инсталирани специални ролки, които позволяват приплъзването на палетата едно след друго. Научете повече, за една от водещите системи от стелажи за склад и логистика >>

Гравитачни системи от стелажи за палетаГравитачна система от стелажи за палетизирани стоки

 

 • стелажи тип Self-Supporting - този вид конструкции от стелажи се наричат още самоносещи, тъй като поемат изцяло товара на складираните стоки, но и на самата конструкция на склада. Използва се главно при конструирането на височинни автоматизирани дистрибуционни центрове. Научете повече за автоматизираните складови системи за палетизирани стоки, тук.

Стелажи, които служат и за конструктивни елементи на сградитеСтелажи тип Self Supporting

Все по-често, съвременните складове се превръщат в мултифункционални дистрибуционни центрове. Поради тази причина, системите от стелажи за палета могат да бъдат комбинирани със стелажи за непалетизирани стоки - кутии, кашони, тави и дори неопаковани продукти, подходящи за 3PL и фулмилмънт центрове, обслужващи онлайн и офлайн клиенти на Вашия бизнес.

 

СТЕЛАЖИ И СИСТЕМИ ЗА ПО-ЛЕКИ, НЕПАЛЕТИЗИРАНИ СТОКИ

Стелажите за кутии, кашони и непалетизирани стоки позволяват високо ниво на производителност и управление на различни видове непалетизирани стоки в склада, дистрибуцинния център или производственото звено. Този тип стелажи се използват при обработка на големи количества, разнообразни продукти. Позволяват оптимизация на пространството и интеграция на различни системи и стратегии за пикиране и обработка на стоките.

 

ПОИСКАЙТЕ ОФЕРТА или прочетете повече за различните стелажи за непалетизирани стоки >>

 

 • стелажи тип Light BI Block - този тип стелажи се изработват основно от рамки, греди и рафтове. Те се адаптират лесно към различните изисквания на Вашия бизнес, а имат и кратки срокове на доставка. 

Стелажи Light Bi BlockСтелажи Light Bi Block

 

 • безболтовите метални стелажи Mito - този тип стелажи позволяват добавянето на стъпала, парапети и няколко нива на складиране и пикиране на продукти, в различни транспортни опаковки. Проектирането, доставката и монтажа на стелажите и останалите компоненти е сравинително бърза, а конструкциите се състоят основно от рафтове, опори и подпори. Налични са множество различни аксесоари, а конфигурацията е съобразена с Вашето складово пространство.

Стелажи за непалетизирани стоки MITOСтелажи за непалетизирани стоки MITO

 

 • ролкова система от стелажи за кутии Carton Flow - STAMH Group инсталира този тип стелажи главно в дистрибуцинни центрове, в които е необходима стратегия за бърза обработка на много едновременни поръчки и скорстно пикиране. Специални ролкови легла извеждат стоките в удобна за пикиране позиция, в предната част на стелажите. Този тип стелажи гарантира винаги налични продукти в предната част на регала, а зареждането, може да се извършва в часове с по-малко натоварване от другата страна на стелажа.

Стелажи за кутии и кашони тип Carton FlowСтелажи за кутии и кашони

 

 • икономична система от стелажи Idea 5 - тези решения се изработват от поцинкована стомана, без нужда от болтове, гайки и скоби, като в същото време са много стабилни. Проектират се в изключително широк диапазон от размери и разполагат със специални блокиращи подпори.

Стелажи за по-леки товари Idea 5Стелажи за по-леки товари Idea 5

 

 • мобилна система от стелажи Moviblock - този тип системи за складиране са изключително подходящи за архивни помещения, библиотеки, научни лаборатории и много други. С тях, оптимизирате пространството, благодарение на изключително плътното съхранение и осигурявате сигурност за съхраняваните стоки. Всеки отделен блок от стелажи се придвижва хоризонтално, върху релси, като е осигурен достъп само там, където трябва да бъде отворен коридор. Можете да добавите различни аксесоари, системи за сигурност, заключване, както и да разположите рафтовете на различни височини, за да организирате съхраняваните стоки според конкретните нужди.

Стелажи тип MoviblockАрхивни стелажи тип Moviblock

 

 • складови системи и стелажи тип Gangway - за удвояване или утрояване на полезното пространство в склада. Тази система позволява изграждането на проходи на първо ниво и високи коридори на следващите нива в склада. Стелажите са част от новата конструкция и могат да бъдат конфигурирани според нуждите. След проектирането и доставката на всички елементи, STAMH създава цялостна система и допълнителни етажи в склада, а вие увеличавате броя на складираните артикули, които могат да бъдат складирани в условия на безопасност и обработвани по ергономичен начин.

Метални стелажи за непалетизирани товари тип GangwayСтелажи за непалетизирани товари тип Gangway

 

 

STAMH GROUP ПРЕДЛАГА И ШИРОКА ГАМА ОТ СПЕЦИАЛНИ СТЕЛАЖИ

Тези решения са подходящи, когато складираните единици имат нестандартни размери и форма, а нуждите на складовото пространство са специфични

Специалните стелажи и стелажни системи можете да използвате за гуми, дългомерни материали, макари, инструменти, облекло, инструменти или други нестандартни като форма или параметри продукти.

 

ПОИСКАЙТЕ ОФЕРТА или прочетете повече за специалните системи от стелажи >>

 

 • конзолни стелажи - тези системи са подходящи за тръби, профили, греди и други дългомерни материали, които могат да бъдат с различно тегло и размери. Тези системи могат да бъдат еднолицеви или двулицеви и се използват главно от мебелната промишленост, ВИК доставчици или от производители на догарма - винаги, когато съхраняваните материали излизат от стандартните размери.

Стелажи за дълги товариСтелажи за тръби, профили, греди, дограма

 

 • системи от стелажи тип Мецанин (Mezzanine System) - този тип стелажи се проектират и изработват, за да бъдат създадени допълнителни нива в складове, офиси или административни сгради. Според височината и обема на помещението, можете да създадете площатки на 2, 3 или повече нива. Металните стелажи и платформи от този тип са изключително здрави, надеждни и стабилни.

Системи от стелажи тип МецанинСтелажи тип Мецанин

 

 

ПОИСКАЙТЕ ОФЕРТА или разгледайте снимки, видеа и каталози на неавтоматизираните стелажи >>

Не губете времето си, свържете се с нас и заедно ще намерим правилното решение за Вас и Вашия бизнес. Поискайте оферта

Изтеглете и научете повече