10.12.2020

STAMH, проектира и въведе в експлоатация нова високотехнологична и икономична система от конвейери

Конвейри и конвейерни системи

Ozone.bg е водещ eCommerce бизнес, с акцент върху все по-развиващата се гейминг индустрия, видео игрите, музиката, филмите, техниката и необходимата периферия.

Продуктите на оzone.bg могат да бъдат намерени във все по-характерната, за всеки бизнес комбинация от физически магазини в София, Пловдив, Варна и Бургас и изключително добре развита онлайн, eCommerce платформа, която стига до крайния клиент, 24/7 и преодставя възможност за хиляди оналйн поръчки, едновременно.

В същото време, поведението на потребителите се променя и те пазаруват онлайн, все по-често. Веригата от магазини също се нуждае от доставки.

Още преди години, Христо Урумов, собственик и управител на специализираната в изграждането на логистични центрове STAMH, предвижда, че "За някои дистрибуционни и логистични хъбове, новата ситуация ще бъде изключително сложна, освен ако техните мениджъри не направят промени. Повече от вероятно е, тези центрове да започнат да получават повече поръчки дневно, отколкото могат да изпълнят физически."

 

Увеличение в обема на поръчките

С началото на пандемията, а и не само, поръчките на големите eCommerce компании в България се покачват. Сравнението между последната "нормална" седмица - тази от 2 до 8 март, спрямо тази от 23 до 29 март, показва 55% ръст на броя обработени заявки. А в дни като Черен Петък, средната стойност на една заявка, достига до 267 лв. и понякога включва сериозно количество различни артикули.

Тези, на практика чудесни новини за ozone.bg водят до спешната нуждата от модернизация на дистрибуционния център на компанията, който е стратегически позициониран в близост до София.

 

Предизвикателството

Като безспорен лидер по отношение на изгражднаето на бързи и удобни конвейерни системи, инженерната компания STAMH отговаря на предизвикателството. Поради голямото разнообразие от артикули, които трябва да бъдат пикирани и събрани в отделни поръчки, както и факта, че понякога една поръчка включва артикули от няколко нива в склада, трябваше да бъде намерено решение, което значително да ускори интралогистичните процеси и връзките между отделните зони.

Инженерните и софтуерните екипи на STAMH, концентрираха усилията си. Общата площ на дистрибуционният център e малко над 4000 кв.м., и е разделен на няколко основни площи:

 

Допълнително предизвикателство пред лидера в автоматизираните и механизирани складови системи беше и разпределението на дистрибуцинния център на 3 различни нива над земята.

Пред STAMH, стоеше предизвикателството всички кутии да вървят еднакво безпроблемно по поточната линия и да бъдат автоматично разпределяни към съответния спедитор. Опаковачните единици, които ozone.bg изпозлва, съвсем не са еднакви - кутиите са с размери от 250мм/175мм до 600мм/400мм , с височини от 10мм до 600мм. Тегло им също варира от 150 гр. до цели 20 кг.

 

Решението, от страна на инженерните екипи и софтуерните специалисти

За да свърже различните нива в дистрибуцинния център, STAMH изгради спирална гравитачна конвейерна конструкция, чрез която всички поръчки биват сваляни и отвеждани към звеното за сортиране. Спиралният конвейер на практика не изразходва енергия, което го прави изключително екологичнен и икономичен. В същото време спестява усилия на операторите и подемната техника, които вече не трябва да преодоляват разстоянията между различните етажи. Гравитачният спирален конвейер свърза второто и третото ниво в склада със зоната за опаковане и сортиране в основата.

След като предварително сглобената поръчка е опакована и готова за експедиция, се поставя по дължина на моторизиран ролков конвейер, който отвежда пратката до зоната, където тя автоматично се сортира към съответния спедитор. Възможността, всяка опакована пратка да бъде поставена където и да е по дължината на моторизираната конвейерна лента, позовлява изключтелна гъвкавост и обособяването на различни зони около конвейерната лента.

 

Високотехнологични софтуерни и хардуерни решения от STAMH Solutions

Подготвените пратки се придвижват по механизираната конвейерна линия, спестявайки усилия и излишни движения на операторите. В края й, те преминават през обсега на специална камера с вграден баркод скенер. С впечарляваща скорост и интензитет, той е способен да разпознава, както конвенционални линейни 1D баркодове, така и 2D, двумерни баркодове. Те са по-компактни от първите, но в същото време, носят много повече информация.

Големият диапазон на четене на баркод скенера, вграден в камерата, позовли на софтуерният екип на STAMH да преизълни сортировъчните нужди на ozone.bg. Без значение от размера на кутията или пратката, специалната камера е способна да заснема движещи се обекти в рамките на микросекунди, което пък позовлява обработката и сортирането на хиляди поръчки за изключително кратко време.

PLC-тата, които управляват камерата и скенера, изпращат необходимата информация към специалнен HPD сортировъчен конвейрен модул. Този мобул, повзолява сортирането на пратките, към конвейерните линии на различите спедитори. По този начин, всички, които отговарят за навременната доставка на поръчките на ozone.bg, удобно и бързо ги получават в края на обособена конвейерна лента, готови да бъдат доставени до всеки нетърпелив краен клиент или локален физически магазин.

 

Бързата логистика в скалда, означава доволни клиенти

Както споделя инженер Надежда Благоева, Технически Директор в STAMH, “Конвейерната система свързва различни зони и ускорява процесите. По изключително интуитивен начин, конвейерите организират процеса по подготовка на поръчките.

Операторите вече не трябва да пренасят тави. Те са организирани в различни зони, а ръчният труд, е много по-малко. Сега, поръчките към ozone.bg се подготвят и излизат от складовата база с много по-малко грешки и по-бързо.“

Благодарение на екипа на STAMH, дистрибуционният център вече може да отговори в изключително кратки срокове на завишените изисквания на съвременния пазар, както от страна на крайните клиенти на ozone.bg, така и от страна на физическите магазини.