STAMH HELLAS S.A. Ви очаква на 9-тата International Supply Chain and Logistics Expo, 2023 в Спата, Атина! Запазете среща с екипа ни на office@stamh.com

Орбико България

Компания: Орбико България, е част от Орбико Груп, чиито клиенти са някои от най-известните участници на пазара, големи мултинационални вериги, местни търговски вериги за търговия на едро, дрогерии и аптеки и дори независими местни търговци на дребно или B2B предприемачи;

Сектор: Логистика и дистрибуция;

Предоставено решение: Конвенционална система от стелажи за палета.