Орбико България

Компания: Орбико България, е част от Орбико Груп, чиито клиенти са някои от най-известните участници на пазара, големи мултинационални вериги, местни търговски вериги за търговия на едро, дрогерии и аптеки и дори независими местни търговци на дребно или B2B предприемачи;

Сектор: Логистика и дистрибуция;

Предоставено решение: Конвенционална система от стелажи за палета.