10.03.2021

Изборът на правилните системи за вашия дистрибуционен център

Вертикални лифт машини

Складовата база или логистичният център са ключови за логистичната верига и процесите в тях са от огромно значение при обслужването на крайните клиенти

Независимо дали вашият дистрибуционен хъб обслужва крайни клиенти или дистрибутори, интралогистичните процеси в него са ключови. Складът е началото, краят или центърът на всеки логистичен процес и начинът, по който се развиват операциите в него е основополагащ за успеха на вашия бизнес.

Системите от стелажи, които имат нелеката задача да съхраняват и организират стоките, са с различни параметри и имат различна товароподемност. Някои от тях, като стелажите Light Bi Block например имат товароподемоност от 800 кг. на рафт. Други, като палетните стелажи, могат да съхраняват палетизирани стоки с тегло от 25 до 1 500 кг. Стелажите тип Мецанин пък удвояват хоризонталното пространство за съхранение, складиране и работа, чрез добавяне на допълнително хоризонтално ниво.

 

Защо и как е полезна автоматизацията и механизацията?

Освен типа, обема и теглото на съхраняваните продукти, все по-важен фактор при избора на палетни или друг тип стелажи става нивото на механизация и автоматизация на цялата система. От това зависи колко бързо, тя ще може да реагира при все по-динамичната обстановка и нарастващия брой поръчки за обработка към склада. От нивото на механизация и автоматизация зависят и разходите ви за оперативен персонал или поддръжка на подемната техника – колкото по-високо е то, толкова по-ниски ще бъдат тези разходи в бъдеще.

Напълно автоматизираните вертикални лифт машини например, за автоматизирано пикиране са изключително подходящи за eCommerce бизнесите, които търсят максимално оползотворяване на вертикалното пространство и обработка на много поръчки, на практика едновременно. Според European eCommerce Report, през 2020 г. Българският онлайн пазар нарасна с около 9% спрямо 2019, достигайки 974 млн. евро като обем, което води до ръст на онлайн търсенето и като следствие - спешна нужда от автоматизация и механизация на процесите във веригата на доставки.

 

Има ли значение площа, с която разполагам?

Според БГСКЛАД, една от най-големите платформи за закупуване и отдаване под наем на складови площи, все повече малки транспортни и куриерски компании от сектора на хранително-вкусовата промишленост, също търсят развитие на дистрибуционните си хъбове.

В тази връзка, разбира се, индустриалната площ, с която разполагате също е от значение при избора. Според същата платформа, терените за големи логистични центрове не са много, което води до нуждата от максимално оползотворяване на наличното пространство. Палетни стелажи и решения с високо ниво на механизация като Mobile Racking и Radio Shuttle или напълно автоматизираните складове за палета са подходящи, когато търсите максимално оползотворяване на наличното пространство, скоростна обработка на палета и минимални оперативни разходи.

Високата ефективност и като резултат - бързината на доставките и обслужването на крайните клиенти и дистрибутори, са основните предимства на тези системи. Почти задължително, те са снабдени с все по-умни софтуерни решения, IoT или взаимносвързани устройства, които прехвърлят данни самостоятелно, WMS решения от пето поколение и софтуерни и хардуерни системи, които ви позволяват изпълнението на най-оптималните интралогистични стратегии.