12.04.2021

STAMH изгради огромна система от стелажи за палета за водеща логистична компания

Клиент: Орбико България

Индустрия: Орбико България е един от най-големите дистрибутори и доставчик на логистични услуги, не само в България. Компанията е част от Орбико Груп и управлява целия процес на доставки на територията на 20 държави в Европа. Новият логистичен център е изграден от белгийската строителна компания Cordeel.

Локация: Складовата база се намира в София, край бул. Ботевградксо шосе и ще осигури работни места за над 500 човека. Тя е стратегически разположена в близост до новоизградената северна скоростна тангента и ще обслужва важни за логистичната компания клиенти като „Филип Морис България“, „Проктър и Гембъл", „Shell" и "Марс".

 

Период на изпълнение на проекта: Първото тримесечие на 2021 г.

 

Предизвикателство: Предизвикателството в този проект бяха изключително кратките срокове, предвид обема. Изискваше се стегната и точна организация на всички процеси, от проектирането, през логистиката и доставката на всички компоненти, до изграждането и финалното въвеждане в експлоатация на системата от стелажи за палета.

 

Решение от STAMH: Системата представлява конвенционална система от стелажи за палета, с общ капацитет 37 000 палетни места, 11,5 метрови ферми и 5/6 нива на стифиране. Обемът на транспортираните и монтирани материали е над 30 камиона или 600 тона.

Разположението на системите от стелажи позволява бърз достъп до всяко пале и връзка с рампите за товарене и разтоварване. Разбира се, системата в склада е подсигурена с модерни системи за пожарна безопасност, както и протектори и бариери.

Осигурени са специални коридори за преминаване на подемната техника, както и на операторите в склада.

 

Постижение: Благодарение на изключително добрата организация при разтоварването, подготовката и монтажа, екипите на STAMH успяха не само да спазят поставените от клиента срокове, но дори да завършат обекта по-рано от предвиденото.

За целта, STAMH осигури екип от инженери и монтажна група от 9 до 14 човека в различните етапи. Благодарение на големия си опит и спазвайки много строги мерки за работа, те завършиха системата от стелажи, съобразявайки се с всички изисквания на клиента.