13.05.2016

ТЕХ-КО ООД с триетажна Стелажна Система Conventional, доставена и монтирана от STAMH

  • Клиент: ТЕХ-КО ООД

  • Индустрия: Авточасти

  • Локация: България

  • Предизвикателство и СТАМ ЛТД решение: ТЕХ-КО ООД с триетажна Стелажна Система Conventional, доставена и монтирана от STAMH

Вследствие на разширяване на собствената дистрибуторската мрежа и модернизация на логистичните процеси, фирма ТЕХ-КО ООД, водещ дистрибутор на авточасти и масла за българския пазар, потърси професионалното мнение на STAMH за проектиране и изграждане на система от стелажи за оборудване на новоизградена складова площ, която да отговаря на нуждите на компанията. След разисквания на това как ТЕХ-КО си представя начина на разположение на системата от стелажи, в зависимост от нуждите си и след консултации от страна на специалисти от STAMH, се предлага най-удачното решение на клиента. Триетажна Стелажна Система Conventional, която предлага висока товароносимост на всяко ниво, изградено с метални полици.

Отделните нива за системата е предвидено да се обслужват с помощта на междинни пътеки, които осигуряват необходимата товароносимост за беозопасното обслужване на етаж 2 от системата от стелажи. Етаж 3 от стелажната система е покрит изцяло с ПДЧ под, като са предвидени зони с вертикални профили от стелажната система, които излизат над етаж 3 и са предвидени за изграждане на офис площи. Системата от стелажи е проектирана  да отговаря на изискванията на клиента за съхранение както на тежки и едрогабаритни кашони, така и на дребни товари, като е спазено основното изискване на клиента – максимално уплътняване на складовия обем, затова са предложени и модули с дължини на гредите и дълбочини, позволяващи максимално уплътняване на помещението  спрямо размера на товарните единици, които клиентът използва.

Интересното при проектирането на триетажната стелажната система е предвидената възможност за използване на конвейер, който да транспортира товарите от етаж 1 с кота 0,00 мм до етаж 2 с кота 2800 мм като в дъното на складовата система се вгражда транспортната лента, която минава през цялата система и посволява взимане и оставяне на товари във всеки един от работните коридори. Конвейерната система ще се изпълнява в бъдещ период като за момента зоната, предвидена за транспортьора е окомплектована с нива за стифиране.За осигуряване на удобното обслужване на системата са предвидени зони за поставяне на палети, които се обезопасяват с плъзгащи врати, и врати тип гондоли. Изградената триетажна система, разположена в новоизграденото складово помещение е с габаритни размери:дължина 20 250мм, ширина 15 700мм и височина 8500мм. Стелажите са проектирани така, че всички колони и трегери от помещението да бъдат вградени в модулите. Стифирането на товари в кашони и кутии се извършва на 10 нива само на етаж 2, като първите 5 нива се обслужват от пода, а останалите 5 нива се обслужват от иградени междинни пътеки с ширина 900мм и товароносимост до 250 кг на кв.м. Етаж 3, който е изцяло покрид с ПДЧ под е предвиден за поставяне на товари на палетни единици, както и зони за обособяване на офис площи. За обслужване на триетажната система са предвидени общо  4 стълби, по две за всеки етаж. На етаж 1 с кота 0,00мм е предвиден основен проход, който свързва двата основни входа на помещението. Складовото оборудване се поръчва изцяло и монтажа и доставката на системата се изпълнява в кратки срокове.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ 

Дължина: 20 250 мм.

Ширина: 15 700мм.

Височина: 8 500мм.

  • Брой нива и разпределение по височина:10 броя по височина

  • Брой нива: 5 при проходите

  • Обща площ на стифиране: 1 274,00 кв.м.

  • Обща товароносимост: 172 555 кг.