30.03.2021

▷ ВИДЕО | Система от стелажи тип Carton Flow | Pick to light технология

▷ ВИДЕО | Система от стелажи тип Carton Flow | Pick to light технология

Гравитачна система от стелажи тип Carton Flow, която осигурява винаги налични продукти в предната част на първото ниво на системата.

Интеграция на Pick to light технология за скоростно пикиране, която индикира брой артикули и позиция на стелажа, като по този начин ускорява обработката. Всички компоненти се управляват от WMS софтуер за склад и логистика.