04.02.2021

▷ Вертикални лифт машини | ВИЗУАЛНА ПОМОЩ ПРИ ПИКИРАНЕ | LED лента

▷ Вертикални лифт машини | ВИЗУАЛНА ПОМОЩ ПРИ ПИКИРАНЕ | LED лента

LED лентата е позиционирана на ергономична височина, над отвора за пикиране. Тя показва именно в коя част на тавата трябва да бъде извършено пикирането, ускорявайки всяка отделна пикинг операция и по този начин - целия процес по пикирането.