04.02.2021

▷ Вертикални лифт машини | ВИЗУАЛНА ПОМОЩ ПРИ ПИКИРАНЕ | Буквено-цифрова LED лента

▷ Вертикални лифт машини | ВИЗУАЛНА ПОМОЩ ПРИ ПИКИРАНЕ | Буквено-цифрова LED лента

Устройство, инсталирано на ергономична височина над отвора за пикиране на вертикалната лифт машина, предоставящо повече информация за операциите по пикиране и презареждане, както и местоположението на артикулите върху платформата за пикиране, описание, код, оставащо количество и др.