04.02.2021

▷ Вертикални лифт машини | ВИЗУАЛНА ПОМОЩ ПРИ ПИКИРАНЕ | Лазерна индикация

▷ Вертикални лифт машини | ВИЗУАЛНА ПОМОЩ ПРИ ПИКИРАНЕ | Лазерна индикация

Холографски лазер, който прави процеса на пикиране още по-бърз и точен. Червената линия показва "X" оста, a зелената точка ​​идентифицира позицията на оста "Y", като по този начин операторът открива много по-бързо артикула или продукта, който търси. По този начин скоростта на пикиране и рентабилността е допълнително увеличена.