14.06.2021

Двуцифрен растеж на фармацевтичния пазар през 2020 г. и новите логистични предизвикателства

Складовата логистика във фармацевтичния сектор се развива непрексънато. Пазарните нужди изискват нов подход в логистичното управление, свързано със съхранението и дистрибуцията на всякакъв вид фармацевтични продукти.

Според данните, предоставени в края на март от IQVIA и цитирaни от Капитал, ръстът на пазара за първи път е двуцифрен от 2016 г. насам, като достига до 11% през 2020 г. Като канали на дистрибуция, най-висок принос в този растеж имат продажбите към болничните заведения и онлайн продажбите. От гледна точка на категориите продукти, които носят растежа, това са най-вече антикоагуланти и хранителни добавки.

Онлайн продажбите се умножават. Според Лука Чичков, генерален мениджър на IQVIA за България, все повече аптеки въвеждат онлайн платформи за пазаруване и многобройни доставки, директно до дома. Отново според цитат на Капитал, "В началния пик на пандемията през пролетта, онлайн продажбите нараснаха до такива темпове, че търговците на дребно бяха затруднени да задоволят и изпълнят всички поръчки навреме“, а се очаква онлайн поръчките да продължават да нарастват!

Това води до някои основни предизвикателства, пред които е изправена складовата логистика във фармацевтичния сектор:

 • необходимостта от достатъчно място и подходящи условия за съхранение на лекарства;
 • растящ и разнообразен асортимент;
 • все по-малко време за изпълнение на всяка поръчка;
 • все по-разнообразни продукти, които съставят поръчката;
 • бавно пикиране и подготовка на поръчките за дистрибуция;

 

Логистичните нужди във фармацевтичния сектор

Логистичните нужди на различните области на фармацевтичния и медицинския сектор включват, необходимостта да се използва максимално наличното пространство, да се контролира околната температура, влажността или дори количество частици във въздуха (чисти помещения). Това, в много случаи са съществени условия за правилното запазване на фармацевтичните продукти!

Нека разгледаме например фармацевтични компании или лаборатории: Тези компании се нуждаят от системи за съхранение със специални приложения, способни да гарантират гореспоменатите условия и условията, в които се съхраняват продуктите.

В наши дни, вече съществуват изключително специфични решения:

Автоматични системи за съхранение с контролирана температура и влажност, които гарантират проследяване на продукта и контрол на условията на съхранение. Тези системи предотвратяват всяко прекъсване на студената верига. Технологията Climate Control е решение за съхранение, интегрирано във вертикалните лифтови машини, което идеално се вписва в този сценарий.

Вертикалните лифтови системи – лифт са удобно проектирани да осигурят ефективно съхранение и контролирана температура и влажност. Тези машини улесняват работата в температурен диапазон между + 2 ° C и + 25 ° C (± 1 ° C) и контролират стойностите на относителната влажност над 5%!

Dry системите, вградени във вертикалните лифтови решения пък, гарантират относителна влажност под 5%. Те са специално разработени за съхранение на материали, чувствителни към този показател и поддържат относителна влажност под предварително зададената стойност!

Clean Room технологиите за съхранение се инсталират в чисти помещения и гарантират, че се предотвратява замърсяването на съхранявания материал (като се вземат предвид не само лекарствата, но и стерилните инструменти, използвани в операционните зали, например). Тези технологии отговарят на стандарта ISO 14644 и изискванията за клас 7 и 8.

Автоматичните врати, вградени във вертикалните лифт машини са предназначени да ограничат отлаганията на прах и частици, които вече се намират в чистата стая в системата за съхранение, както в същото време контролират достъпа до медикаментите.

 

По-компактни решения за по-компактни помещения

Отново според данни, предоставени от IQVIA, броят на аптеките в България надвишава 3000.

Интересно решение за съхранение от страна на физически аптеки, аптеки в болници и особено парафармации е компактната автоматична система за вертикално съхранение – SLIM.

От тази година, STAMH вече внедрява модулна, компактна и гъвкава вертикална система за съхранение, която е идеална за гореспоменатите контексти, тъй като е с изключително малка площ, но увеличена плътност на съхранение: всъщност максималният общ капацитет на SLIM модула е 25 000 кг. с височини, вариращи от 2,4 до 7 метра и само 1,6 метра в дълбочина. Той е идеален за най-тесните и ограничени пространства, като отделения или помещения под стълбите.

Вертикалният лифт модул - SLIM е идеален за съхранение и скоростно и прецизно извличане на стоки в различни форми и размери, от свободни предмети до контейнери, като кутии, бутилки, пелени или кремове. Освен това, вертикалната лифтова машина SLIM улеснява контрола на инвентара, ускорява пикинг операциите и минимизира възможността от грешка.

 

Стандартни и контролиращи температурата вертикални лифтови машини за фармацевтичния сектор

Комбинацията от стандартни и контролиращи температурата автоматични системи за съхранение се оказва идеалното решение за електронна търговия във фармацевтичния сектор - те не само осигуряват среда за съхранение с контролирана температура и влажност (специфични условия, изисквани от строги разпоредби), но също така увеличават скоростта на всички операции, свързани с логистиката.

Автоматичните системи за съхранение предлагат визуална помощ за ускорено пикиране, като отговарят на нуждите на фармацевтичния сектор, включително необходимостта от лесен и бърз достъп до голям брой различни продукти.

Подобно на всички автоматични системи за вертикално съхранение, Climate Control версията значително улеснява достъпа до SKU кодове с помощта допълнителните опции за повишена продуктивност, ускорявайки операциите при пикиране и увеличавайки точността, така че грешките да бъдат сведени до минимум. Всички тези аспекти са критични както за логистиката, така и за електронната търговия.

 

Автоматични системи за съхранение: Интеграция между WMS и ERP системи

Във фармацевтичния сектор ефективността и прецизността трябва непрекъснато да се поддържат на най-високи нива. Складовият софтуер e способен да организира и оптимизира логистичните потоци, да гарантира висока производителност и да бъде лесно интегриран с вече съществуващите информационни системи.

WMS системата за управление на складовете, координира и подобрява оперативните и логистични процеси като цяло, като получава логистични данни, подобрява картографирането на продуктите и осигурява ефективно управление на всяко SKU.

WMS софтуерът, може лесно и бързо да се интегрира с всяка фирмена ERP, благодарение на широко тестваните и приложими протоколи за обмен на данни. Всъщност към днешна дата, вече има над 10 000 успешни софтуерни интеграции в най-разнообразни сектори!

 

Предимства на тези системи за съхранение във фармацевтичния сектор

Новата линия автоматични решения за вертикално съхранение, включително системите за контрол на климата и средата - Clean Room и Dry, заедно със стандартните и компактните вертикални лифтови машини, представлява най-доброто по отношение на технологиите и иновациите:

 • максимална плътността на съхранение;
 • оползотворяване на вертикалното пространство;
 • оптимизиране на времето за пикинг с цел бърза подготовка на всяка поръчка;
 • проследяване на всички операции по пикиране, идентифициране кой ги е извършил и наблюдение на всеки отделен достъп;
 • бърз и ергономичен достъп до артикулите от страна на целия персонал;
 • винаги актуален и добре контролиран инвентар;
 • контрол на температурата и влажността, за правилното запазване на някои видове продукти, включително и предотвратяване на кондензация;
 • модулност и гъвкавост за съхранение на стоки в различни размери и форми – разгледайте тук различните възможности за конфигурация на тавите;
 • дистанционно наблюдение на системите за съхранение;
 • високи стандарти за изпълнение и качество;

STAMH внедрява и проектира модулни и гъвкави автоматични системи за вертикално и хоризонтално съхранение, способни да гарантират адекватни решения за управление на логистиката във всеки контекст на употреба.