10.02.2021

▷ Вертикални лифт машини | ОТВОР ЗА ПИКИРАНЕ | Телескопичен вграден отвор

▷ Вертикални лифт машини | ОТВОР ЗА ПИКИРАНЕ | Телескопичен вграден отвор

Това е допълнителен механизъм към VLM машината, служещ за изваждане на тави. Наличен е за вертикалните лифт машини с вграден отвор за пикиране. С телескопичния вграден отвор, операторът може да изведе тавата ръчно, след като тя достигне телескопичния отсек. Този допълнителен механизъм се предлага за 500 кг., 750 кг. и 990 кг. машини, което улеснява извличането на тежки товари.

*Вариантът с крачета, не колела, не може да се използва при външен отвор за пикиране, поради разстоянието между машината и работната станция на оператора.