10.02.2021

▷ Вертикални лифт машини | ОТВОР ЗА ПИКИРАНЕ | Автоматизирана врата

▷ Вертикални лифт машини | ОТВОР ЗА ПИКИРАНЕ | Автоматизирана врата

Предимства на автоматичната врата за пикиране:

  • Още по-тих режим на работа на вертикалната лифт машина;
  • Допълнително намаляване на възможното замърсяване на съхраняваните продукти от външната среда;
  • Сигурност за съхраняваните продукти, когато машината е изключена;

* Тази опция е задължителна за някои конфигурации, за да се гарантира безопасността на операторите;