05/09/2019

STAMH čini montažu najvećeg automatizovanog skladišta u Italiji