20.12.2023

STAMH Group оборудва склада на Sopharma Trading в Сърбия

Стелажи за палета

Клиент: Sopharma Trading е движеща сила в сектора на грижата за здравето, като развива бизнеса си в Централна и Югоизточна Европа;

Индустрия и специфики: Компанията разполaга с впечатляващ логистичен капацитет и оперира чрез своите 8 500 кв. м. логистични бази, чрез които осигурява постоянно и добре организирано логистично покритие;

Локация на проекта: Благодарение на разгърнатия автопарк, Sopharma Trading развива своя бизнес в Белград, Нови Сад, Суботица, Зренянин, Шабац, Крагуевац, Крушевац, Чачак, Нови Пазар, Ниш и Лесковац, като поддържа най-високите и взискателни стандарти за съхранение и транспорт на фармацевтични продукти.

Компанията е способна да определи точния момент на доставка, постоянен температурен контрол, електронни документи за удостоверяване на доставките, динамично определяне на маршрутите и GPS проследяване в реално време;

Sopharma Trading развива бизнеса си в сферата на:

  • аптеките;
  • доставките на едро;
  • медицинското оборудване 
  • ексклузивно портфолио от продукти;

Период на имплементация: Инженерните екипи на STAMH Group, в сътрудничество с проектните мениджъри на компанията, специализирана в проектирането и внедряването на сложни складови системи и решения за складова автоматизация, проектираха новото складово оборудване през септември, 2023 г. Още преди края на същата година, новата Carton Flow гравитачна система, съчетана с конвенционални складови системи за тежки палета, беше изградена и внедрена във фармацевтичен склад в Сърбия;

Предизвикателство: Изискванията на Sopharma Trading по отношение на скоростна обработка на всяка заявка към склада са изключително високи. Новите системи от стелажи, трябваше да са способни да организират ефективно както палета, така и непалетизирани стоки, готови да станат част от следващата заявка към склада;

Всяко SKU, което може да бъде част от една от впечатляващите 11 000 000 линии на поръчки – годишно, трябваше да бъде достъпно за всеки оператор в склада. Продуктовото портфолио на Sopharma Trading съдържа повече от 15 000 различни артикула. Компанията постига повече от 400 000 успешни, прецизни и навременни доставки годишно а всеки нов маршрут стартира в дистрибуционния център, оборудван от екипа на STAMH Group;

Решение: Carton Flow системите от STAMH Group за изключително подходящи, именно за фармацевтични продукти. Инженерните екипи на компанията адаптират тези гравитачни стелажи към специфичните нужди и изисквания на всеки логистичен център;

Carton Flow стелажите се инсталират в зоните в склада с най-интензивна работа. Те позволяват скоростно пикиране на артикули от предната част на стелажа и зареждане на стелажите от другата страна. Различните SKU-та се спускат по специално проектирани ролкови пътища с определен наклон, само с помощта на гравитацията;

Така, процесът по пикиране и обработка на поръчките може да тече успоредно с работата по зареждане на регалите с продукти. Всеки артикул има точно определено място а всеки оператор - точно определена зона на работа;

За да може новият дистрибуционен център да буферира и палетизирани стоки, височинните зони в склада, недостъпни за ръчна обработка, са оборудвани с конвенционални складови системи за палета;

Постижение: Новата Carton Flow система е проектирана така, че да осигурява удобна, скоростна и ергономична обработка на всяка нова заявка към склада. На втори етап, в коридорите за пикиране на продукти ще бъдат инсталирани и конвейерни системи, които допълнително ще улеснят и ускорят асемблирането на всяка заявка, независимо от броя артикули, които съдържа;

Само в новооборудвната зона, Sopharma Trading вече може ефективно да буферира нови 528 палета и да обработва над 9 800 различни артикула. Всеки оператор има своя собствена зона на работа и определени продукти, с които работи. Така, не се налага покриването на дълги дистанции в търсене и транспортиране на артикули;